مرکز مجازی مهدویت

نقش زنان در زمينه سازي ظهور (1)

براي دست يابي به اين مهم، شناخت جايگاه زن در ابعاد مختلف لازم است تا بتوان در پرتو آن به چگونگي تأثيرگذاري زن در ابعاد گوناگون پرداخت.در اين نوشتار براي پاسخ گويي به كيفيت نقش زنان در زمينه سازي ظهور، ضمن استفاده از كتاب هاي روايي و تحليلي، براي استفادة بهتر از نظرات موجود، با مراجعه به سايت هاي اينترنتي مرتبط با مهدويت و جست وجو در مقالات، فصلنامه ها و ... سعي شده است تا ارائه مطالب به صورت توصيفي ـ تحليلي از پويايي هر چه بيشتر برخوردار گردد.

مقدمه
در دوران غيبت و پنهان زيستي امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف باورمندان مهدويّت داراي رسالت و مسئوليت خطيري مي باشند. منتظران واقعي و راستين در جامعه منتظران جهت نيل به جامعه ايده آل مهدوي از پاي ننشسته و با تلاش و كوشش مضاعف و با ارائه برنامه و راهكارهاي تبليغي، زمينه شوق و علاقه مردم را جهت درك ظهور و آمدن حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف دوچندان مي كنند.
منتظران واقعي با اجراي دو مسئوليت در جامعه زمينة تحقق ظهور را تسهيل مي نمايند، نخستين مسئوليت كه شايد مهمترين نيز باشد همان خودانديشي و خودسازي است؛ يعني منتظِر واقعي قبل از آن كه به فكر ديگران باشد (دگرانديشي داشته باشد) بايد با احياي شاخصه هاي مهدي پسند و مزين شدن به خصال نيك و اخلاق اسلامي خود را در زمره ياران واقعي امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف قرار دهد. دومين مسئوليت بعد از خودانديشي، دگرانديشي مي باشد. در اين مسئوليت، منتظِر واقعي با تبليغ و اشاعه فرهنگ ناب مهدوي در ميان منتظران، عشق و علاقه آنان را نسبت به امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف و ظهور او بر مي انگيزاند و مردم را نسبت به آمدن حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف و تشكيل حكومت جهاني تشنه و مشتاق مي نمايد. در اين ميان نقش زنان ـ كه جمعيت انبوهي از مردم را تشكيل مي دهند ـ نقش خطير و مهمي است؛ زيرا قلمرو و نفوذ زنان در جامعه و ابعاد مختلف آن، داراي گستره وسيعي مي باشد؛ يعني علاوه بر جامعه، در خانواده و مدرسه و… جهت تربيت نسل منتظِر و پرورش ياران خاص حضرت، نقش بي نظير و بي بديلي را بر عهده دارند. از اين رو زنان منتظِر به خاطر جايگاه مهم اجتماعي، و خانوادگي در صورت انجام صحيح مسئوليت، منتظران و جامعه منتظران را به سوي جامعه ايده آل مهدوي سوق خواهند داد.
زمينه سازي: مقدمه چيني، آماده ساختن استعداد و تهيه مقدمات براي منظوري را زمينه سازي گويند[1].
ظهور در لغت: آشكار شدن چيز پنهان[2]، پديدار شدن و هويدايي را گويند[3]. ظهور در مباحث مهدويت به معناي ظاهر شدن حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف پس از زيستن طولاني، جهت برپايي حكومت عدل جهاني است. نكته مهم در ظهور، مسبوق بودن آن به غيبت است.[4] نقش: كنايه از طرح تازه افكندن و صورت نو ظاهر ساختن مي باشد.[5]
اجتماع در لغت: كاري كه به اجتماع و به همگان بستگي داشته باشد، آن چه مربوط به گروهي كه با هم زندگي مي كنند، باشد[6].
اجتماع در اصطلاح، در گسترده ترين معنا، آن گونه كه در مورد انسان ها به كار برده مي شود، هر نوع رفتار يا نگرشي است كه از طريق تجربة حال يا گذشته از رفتار ساير مردم (مستقيم يا نامستقيم) تأثير پذيرفته باشد، يا اشاره به رفتاري است كه به سوي مردم جهت گيري شده باشد.[7]
فرهنگي در لغت: به چيزي گفته مي شود كه منسوب به فرهنگ باشد و فرهنگ به معناي دانش، علم، معرفت و يا مجموعة آداب و رسوم گفته مي شود[8] .
فرهنگ در اصطلاح، شامل الگوهايي است؛ آشكار و نا آشكار از رفتار و براي رفتار كه به واسطة نمادها حاصل مي شود و انتقال مي يابد؛ نمادهايي كه دست آوردهاي متمايز گروه هاي انساني و از جمله تجسم هاي آنها را در كار ساخت تشكيل مي دهند. هستة اصلي فرهنگ، شامل عقايد سنتي و به خصوص ارزش هاي وابسته به آنهاست .[9]
سياسي در لغت: منسوب به سياست؛ و سياست، حكم راندن به رعيت و اداره كرن امور مملكت و حكومت كردن را گويند .[10]
سياست در اصطلاح، يك برنامة پيش انديشيد ني براي هدف ها و طرز عمل هاست. فرايند سياست، عبارت است از ضابطه مندي، اعلام و به كار بستن تقاضاها و چشم داشت ها .[11]
اقتصادي در لغت: منسوب به اقتصاد [12] را گويند.
اقتصاد در اصطلاح، اين گونه تعريف شده است: علم اقتصاد، رفتار انسان را در ارتباط با وسايل كمياب كه موارد استعمال گوناگون دارند، به اهداف معين، هم چون حداكثر كردن درآمد، مطالعه مي كند و اين مطالعه معمولاً با به كارگيري داده هاي قيمت درمقايسه، انجام مي شود. اما انتخاب ميان اهداف معين معمولاً مستلزم انتخاب ميان ارزش ها و سياست هاي اجتماعي است .[13]

1. ديدگاه ها در مورد زمينه سازي
در روايات اسلامي، مطالب بسياري درمورد انتظار و فرج آمده و به منزلة بهترين اعمال معرفي گرديده است.
رسول گرامي اسلام صل الله عليه و آله و سلم مي فرمايد: بهترين اعمال امت من، انتظار فرج (گشايش) خداوند عزوجل است. [14]
هم چنين فرموده اند: بهترين عبادت، انتظار فرج است. [15]
برداشت هاي متفاوت از مفهوم انتظار، موجب گرديده تا نظرات متفاوت و متضاد رخ بنمايد و بر اساس اين برداشت ها، تكاليف متفاوتي ارائه شود. براي روشن شدن وظيفة شيعيان و منتظران واقعي حضرت، بررسي نظريات و ديدگاه ها و در نهايت روش صحيح آن ضروري به نظر مي رسد.

1 ـ 1. زمينه سازي منفي

عده اي انتظار فرج را به اين معنا دانسته اند كه جامعه بايستي به حال خود رها شود و نبايد به فساد آن توجهي نشان داد تا زمينة ظهور ـ كه دنيايي پر از ظلم و فساد است ـ فراهم آيد. عده اي فراتر از اين عقيده معتقدند نه تنها نبايد جلوي فساد و گناهان را گرفت، بلكه بايستي به آنها دامن زد تا هر چه بيشتر زمينة ظهور حضرت عجل الله تعالي فرجه الشريف فراهم آيد.[16]
اين انتظار همواره مورد مذمّت و سرزنش قرار گرفته است؛ چرا كه منجر به تعطيل شدن حدود و مقررات اسلامي گشته و با موازين اسلامي و قرآني سازگاري ندارد.[17]

2 ـ 1. عدم زمينه سازي

برخي با تمسك به بعضي روايات، مانند هر علم و پرچمي قبل از ظهور قائم، باطل است ، هرگونه زمينه سازي و تشكيل حكومت را باطل و بر خلاف اسلام مي دانند و آن را در راستاي بسته شدن باب مهدويت برشمرده اند.
از اين جمله مي توان به انجمن حجتيه اشاره نمود كه به وسيلة شيخ محمود ذاكر زادة تولايي، معروف به شيخ محمود حلبي (1279 ـ 1376ه ـ .ش) تأسيس شد و پس از انقلاب اسلامي نيز به دليل تضاد افكار آنان با انقلاب اسلامي، نه تنها با آن همكاري نكردند، بلكه در مواردي با آن مقابله نيز مي كردند.
اين گروه در پي سخنراني حضرت امام خميني قدس سره مبني بر مذمت كساني كه معتقد به زياد شدن فساد براي ظهور امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف بودند طبق بيانيه اي به طور رسمي انحلال خود را اعلام كرد.[18]
اين گروه هيچ مسئوليتي را متوجه مردم نمي دانند، بلكه تنها، دعا را براي ظهور حجت، لازم مي دانند.

3 ـ 1. زمينه سازي مثبت
زمينه سازي مثبت را بايد در معناي انتظار سازنده جست وجو نمود. انتظار سازنده، همان انتظار راستيني است كه به عنوان با فضيلت ترين عبادت ياد شده است[19].
در طول يازده سده غيبت كبري امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف درخشان ترين چهره اي كه به اين انتظار سازنده و زمينه سازي مثبت جلوة خاص بخشيده است، حضرت امام خميني قدس سره ربوده كه با طرح انديشة حكومت اسلامي در عصر غيبت، به انتظار ، معنا و مفهوم تازه اي بخشيد. ايشان ضمن مقابله با ديدگاه هايي كه انتظار را تن دادن به وضع موجود مي دانستند، فرمودند: انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و ما بايد كوشش كنيم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پيدا كند و مقدمات ظهور، ان شاءا... تهيه شود.[20] هم چنين ايشان معتقد بودند، با گسترش اسلام راستين در جهان و مبارزه با جهان خواران، بايد زمينة ظهور منجي موعود را فراهم نمود.[21]
مهم ترين تفاوت بين مكاتب ديني و غيرديني، اميد به آينده اي روشن است كه در افراد، ايجاد انگيزة تحرك مي نمايد. تجلي اين اميد در مكتب تشيع در ظهور منجي موعود، مهدي صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه الشريف بوده و تحرك به سوي آن در انتظار سازنده نهفته است.
بنابراين، انتظار به معناي فراهم آوردن زمينه هاي ظهور، ظلم ستيزي به مقدار توان و آمادگي براي ظهور حضرت [22] مي باشد، اين زمينه سازي به مثابه ضرورت اسلام و قرآن مطرح، و وظيفة تمام مسلمين مي باشد. دلايل عقلي و نقلي، ما را به اين صحيح رهنمون مي سازد؛ زيرا مسلماني كه خود را پاي بند احكام اسلام مي داند، اجازه نمي دهد هيچ يك از آيات و رواياتي كه دربارة امر به معروف و نهي از منكر، حدود و ديات، جهاد، كمك به محرومان، چگونگي برخورد با ظلم و عدم تسليم در برابر ستم و ... مي باشند، تعطيل و عمل نشود[23].

2. زمينه سازي و جايگاه زنان
زمينه سازي و آمادگي براي ظهور حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف در روايات، بيان گر اهميت نقش مردان و زنان مؤمن است.
رسول خدا مي فرمايد:[24] گروهي از مردمِ مشرق، بيرون آمده براي ظهور حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف زمينه سازي مي كنند، يعني سلطنت ايشان را فراهم مي سازند .[25]
به گواه ديگر روايات، ايرانيان نقش بزرگي در زمينه سازي ظهور حضرت دارند و اين روايات، ضمن بشارت، هشداري به وظيفة سنگين ايران اسلامي نيز مي باشد.
زمينه سازان انقلاب جهاني حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف، منتظران راستيني هستند كه در انتظار حضرت حجت عجل الله تعالي فرجه الشريف روز شماري مي كنند و در اين زمينه، جنسيت معنايي ندارد؛ تنها تفاوت، به چگونگي كارآيي هر يك از مردان و زنان برمي گردد.
در نظام اسلامي، زن و مرد از نظر حقيقت وجودي يكسان هستند و ملاك برتري انسان ها در تقواست.[26] چنان كه خداوند مي فرمايد: گرامي ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست [27] و معيار پاداش انسان ها بر اساس عمل صالح است و تفاوتي بين زن و مرد نمي باشد.
هم چنين در جاي ديگري مي فرمايد: و هر كس كار شايسته كند ـ چه مرد باشد يا زن ـ در حالي كه ايمان داشته باشد، در نتيجة آن داخل بهشت مي شود .[28]
صرف نظر از حقيقت وجودي انسان ها، نمي توان تفاوت هاي ظاهري و جسمي و رواني مرد و زن را ناديده گرفت. هر يك طبق نظام خلقت، داراي جايگاه ويژه اي مي باشند؛ بنابراين قراردادن هر يك در جايگاه صحيح خود موجب رشد و شكوفايي آنها مي گردد.
آشنايي با وظايف منتظران واقعي و عمل به آنها در سطح افراد و جامعه، موجب اصلاح جامعه مي گردد و مقدمات ظهور را مهيا مي سازد و آگاهي لازم را در پيروان و ياران راستين او فراهم مي آورد. بنابراين وظيفة هر مسلمان مدعي، حمايت ولايت است كه با وظايف خود آشنا گردد و درصدد عمل به آنها برآيد.

1 ـ 2. نقش زنان در تاريخ زندگي امام
مواردي كه براي فرد منتظر برشمرده مي شود، براي زن و مرد يكسان است. ولي آن جا كه بحث چگونگي زمينه سازي پيش مي آيد، زنان در زير ساخت ها قرار مي گيرند.
امام خميني رحمه الله عليه دربارة زنان مي فرمايند: زن، مربي جامعه است. از دامن زن انسان پيدا مي شود. مرحلة اول مرد و زن صحيح، از دامن زن است. مربي انسان ها، زن است .[29]
نقش زيربنايي زن در تولد و رشد صاحب الامر عجل الله تعالي فرجه الشريف، مشهود است كه از هنگام تكوين و تولد ايشان آغاز، و سپس با طي مراحل رشد، زمينه هاي امامت ايشان فراهم مي گردد.
آمادگي نرجس خاتون براي همسري با امام حسن عسكري عليه السلام از آن جمله است كه با تحمل سختي ها همراه بود. در حالي كه نرجس خاتون در قصر پدر به عنوان ملكه، امكانات بسياري در اختيار داشت. ولي دل بستگي او به امام حسن عسكري عليه السلام ـ كه قطعاً از صفاي دل او نشأت مي گرفت ـ موجب شد تا رنج اسارت را بپذيرد و با حفاظت و صيانت از حريم خود به وصال يار برسد[30].
مرحلة ديگر زمينه سازي را مي توان در پرورش نرجس خاتون نزد عمه بزرگوار[31] امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف جست وجو نمود؛ هنگامي كه براي تعليم آداب اسلامي از محضر آن بزرگوار استفاده مي نمود؛ چرا كه تكوين و رشد امام، علاوه بر صلب شامخ، نيازمند رحم پاك مي باشد. و اينها بيان گر نقش اساسي زنان در زمينه سازي و مقدمات پيش از تكوين، هنگام حمل و سپس به دنيا آمدن امام مي باشد كه دور از چشم همگان، جز عده اي خواص صورت پذيرفت.
با آغاز امامت امام در دوران غيبت صغري نيز مردم با مراجعه به مادر امام حسن عسكري عليه السلام كه معروف به جده بود، به حل مشكلات خود مي پرداختند و اين مسئله، حضور زنان در زمينه هاي اجرايي را گوشزد مي نمايد.[32] بنابراين زنان قبل و بعد از غيبت امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف در عرصه هاي مختلف براي حضرت زمينه سازي مي كردند و هم چنان اين سيره ادامه دارد.

پدید آورنده : ریحانه هاشمی