مرکز مجازی مهدویت

نقش تربيت الگويي در تحقق بايسته هاي اخلاقي جامعه زمينه ساز

. به نطر نگارنده در عصر غيبت امام عصر(عج) آيات و رواياتي كه بيانگر ويژگيهاي ياران و وظايف منتظران حضرت هستند، از يك سو بهترين شيوه براي معرفي سبك زندگي اسلامي است و از سويي ديگر بهترين شيوه براي تحقق جامعه زمينه ساز است. در اين مقاله سعي شده است با اشاره به چند مورد از ويژگيهاي ياران حضرت و معرفي چند نمونه عيني از انساهاي وارسته اي كه در عصر حاضر توانسته ان خود را به اين صفات بيارآيند اين سبك زندگي را كاملاً امكان پذير و قابل تحقق معرفي كنيم.

کلمات کلیدی :

در همین زمینه :

نظر شما :