مرکز مجازی مهدویت

اثبات ولادت امام مهدي (عليه السلام) در كتب اهل سنت


مطالب اين نوشتار به سه فصل تقسيم شده كه از قرار ذيل است:
3        فصل اول : اعتراف بزرگان و علماي اهل سنت به ولادت امام مهدي عج ، كه در اين فصل به اعترافات محدثين ، مورخين و نسب شناسان به نام از اهل سنت اشاره نموده و در بخشي از اين بحث ، متن سخنان آنها را نقل نموديم .
4        فصل دوم : با توجه به هدف اين نوشتار مبني بر ذكر مطالبي كه مورد قبول فريقين باشد ، در اين فصل به بررسي روايات وارده در كتب شيعه و سني پرداخته و به سه روايت ثقلين ، من مات و لم يعرف امام زمانه و لاتخلو الارض من قائم لله بحجة استناد نموده ايم .
5        فصل سوم : بررسي اشكالات و شبهات عبدالرسول لاري معروف به احمد الكاتب . تلاش نموديم به قسمتي از اين شبهات كه مربوط به بحث ما ميشود به اختصار اشاره و پاسخ دهيم .

کلمات کلیدی :

نظر شما :