مرکز مجازی مهدویت
سه شنبه 26 تیر 1397

اثبات ولادت امام مهدي عليه السلام در كتب اهل سنت


مطالب اين نوشتار به سه فصل تقسيم شده كه از قرار ذيل است:
3        فصل اول : اعتراف بزرگان و علماي اهل سنت به ولادت امام مهدي عج ، كه در اين فصل به اعترافات محدثين ، مورخين و نسب شناسان به نام از اهل سنت اشاره نموده و در بخشي از اين بحث ، متن سخنان آنها را نقل نموديم .
4        فصل دوم : با توجه به هدف اين نوشتار مبني بر ذكر مطالبي كه مورد قبول فريقين باشد ، در اين فصل به بررسي روايات وارده در كتب شيعه و سني پرداخته و به سه روايت ثقلين ، من مات و لم يعرف امام زمانه و لاتخلو الارض من قائم لله بحجة استناد نموده ايم .
5        فصل سوم : بررسي اشكالات و شبهات عبدالرسول لاري معروف به احمد الكاتب . تلاش نموديم به قسمتي از اين شبهات كه مربوط به بحث ما ميشود به اختصار اشاره و پاسخ دهيم .

کلمات کلیدی :

نظر شما :