مرکز مجازی مهدویت

فان فلوتن کیست

فان فلوتن  (1903 ـ 1866) از خاور‌شناسان هلندي و از شاگردان يكي از اسلام‌شناسان هم وطن خويش دخویه و همچنین دارمستتر و سنوك هرگرونج  مي‌باشد. وي در زمينه آثار تاريخي و ادبي از فرهنگ اسلامي به تصحيح و ترجمه چند اثر و به نگارش چند كتاب پرداخته است كه مهمترين آثار او در زمينه تصحيح و ترجمه عبارتند از:
1. كتاب مفاتيح العلوم خوارزمي (1895).
2. كتاب البخلاء جاحظ (1900).
3. رساله هاي كوتاهي از جاحظ (1903).

و تاليفات وي عبارتند از: 
1. عزيمت عباسيان به خراسان (در سال1890 به زبان هلندي نوشته است).
2. پژوهش‌هايي درباره عرب سالاري، تشيع و عقايد مهدويت در دوره أموي (در سال 1894 در آمستردام به زبان فرانسوي نوشته است). 
از مهمترين آثار فان فلوتن درباره اسلام، كتاب دوم اوست. اين كتاب با عنوان «السياده العربيه و الشيعه و الاسرائيليات في عهد بني اميه»  در سال 1965 به وسيله دكتر حسن ابراهيم حسن و محمد زكي ابراهيم به زبان عربي و به وسيله سيد مرتضي هاشمي حائري با عنوان «تاريخ شيعه و علل سقوط بني اميه» به زبان فارسي ترجمه شده است. 
دكتر حسن ابراهيم حسن، مترجم كتاب فلوتن به زبان عربي، در مقدمه اين كتاب مي‌گويد، آنگاه من در دانشگاه لندن دانشجوي رشته تاريخ اسلام بودم، استاد توماس ارنولد در سخنراني‌هاي خود به كتاب فان فلوتن اشاره مي‌نمود و از آن تعريف مي‌كرد و اين امر موجب شد تا من پس از اتمام تحصيل تصميم گرفتم با كمك دوستم محمد زكي ابراهيم اين كتاب را به عربي ترجمه كنم. وي مي‌افزايد كه اين كتاب را از مهمترين منابع تاريخي در باره شيعه و در باره عصر بني اميه يافتم و به همين جهت در صدد شدم تا آن را به زبان عربي ترجمه كنم.
همچنین ترجمه عربی دیگری از این کتاب نيز به وسيله دكتر ابراهيم بيضون، انديشمند شيعي همراه با نقد و بررسي، با عنوان «السيطره العربيه و التشيع و المعتقدات المهديه في ظل خلافه بني اميه» ارائه شده است. دكتر ابراهيم بيضون در جنوب لبنان در سال 1951 متولد شد. شيعي است و دكتراي خود را در رشته تاريخ اسلامي از دانشگاه فرانسه دريافت نموده است. وي بر خلاف ترجمه ديگر اين كتاب كه به وسيله دكتر حسن ابراهيم حسن انجام شده، برخودار از مباحث نقد و تحليل است و در بخش‌هايي از كتاب به انتقاد از مباحث فان فلوتن پرداخته است.