مرکز مجازی مهدویت
فان فلوتن کیست
فان فلوتن  (1903 ـ 1866) از خاور‌شناسان هلندي و از شاگردان يكي از اسلام‌شناسان هم وطن خويش دخویه و...
معناي لغوي و اصطلاحي شرق شناسي
شرق در لغت به معناي بر آمدن آفتاب و تابان شدن معنا مي‌دهد  و از ديدگاه غربيان شامل همه...
هانری کربن کیست؟
يكي از قوي‌ترين اسلام‌شناسان غربي كه درباره تفكر شيعه و موقعيت مهدويت در نظام فكري شيعه پژوهش نموده، هانري...
عوامل تأثيرگذار بر نگرش هانري كربن درباره مهدويت
نظراتي كه يا مستقيماً درباره مهدويت مي‌باشد، و يا نگرشي فلسفي است كه توسط ديگران در زمينه مهدويت مورد...
بررسی سیر تکامل شرق شناسی
در اين دوره تاريخي بعضي از متفکران غربي بر اين باور بودند که اگر مي‌خواهيم با انديشه‌هاي اسلامي مبارزه...
اندیشه حسینی- مهدوی و نقش آن در تفکر شیعه از
یکی از مباحثی که در این باره در ذیل مقالات متعدد نویسندگان غربی نمود دارد، نقش قیام امام حسین...
جيمز دارمستتر کیست؟
دارمستتر از جمله استادان زبان شناس و اوستا شناس فرانسوي است كه در دانشگاه سوربن اشتغال داشته و در...
RSS