مرکز مجازی مهدویت
آينده پژوهي مهدوي
«آينده»، پايدارترين آموزه‌اي است كه مورد توجّه اديان الهي ـ به خصوص اسلام ـ است. پاره‌اي از تعاليم و...
مهدويت، آينده پژوهي و مهندسي فرهنگي
آموزه مهدويت را مي توان کليدي‌ترين آموزه اسلامي دانست که عصاره تمامي ارزش‌هاي اسلامي را در خويش جمع کرده...
پيشينة آينده‌ پژوهي
آينده‌پژوهي، پيش‌بيني آينده و اساساً قدم نهادن در فراسوي زمان‌ و موقعيت‌ها، همواره از اميال و آرزوهاي ديرينه بشر...
آينده‌پژوهي در آينه تعاريف
آينده‌پژوهي، فرآيند سازماندهي شده و هدفمندي است كه انتظارات بازيگران مختلف در مورد تكنولوژي را گردآوري و چشم‌اندازي‌هاي استراتژيكي...
سطوح آينده پژوهي
 در اين مفهوم از آينده‌پژوهي ما با رويكردهايي گاهي همسان رو به رو هستيم كه از جمله آنها مي‌توان...
مفهوم شناسی آينده پژوهي
ضرورت «آينده‌پژوهي» امروزه  بر کسي پوشيده نيست؛ زيرا براي رويارويي با تغييرات اقتصادي و اجتماعي، سيستم‌هاي علمي و تکنولوژي،...
جهانی شدن چالش ها و کاستی ها
«جهانى شدن» - به رغم نظر برخى از نويسندگان - فرايندى يكسويه، غير قابل اجتناب و بايسته نيست. «جهانى...
آينده و جهاني شدن در جامعه مهدوي
مشخصه اساسي جامعه مهدوي اين است که يک جامعه هجري است و اولين ويژگي آن «اخلاق و اخلاص محوري»...
شاخصه های آینده پژوهی مهدوی - نشانه‌شناسي
علايم ظهور و قيام، نشانه‌ها، حوادث و رخدادهايي هستند كه براساس پيش‌گويي‌هاي معصومين، پيش از ظهور يا در آستانة...
RSS