مرکز مجازی مهدویت

ويژگى‏ ها و برنامه ‏هاى حكومت جهانى قائم

هر حكومتى كه داعيه دار هدايت و رهبرى جهان است، بايد برنامه‏ ها و راه كارهاى متناسب با اين ادعا را ارائه و ميزان پايبندى و التزام خود را به آنها نشان دهد. يكى از مشكلات اساسى «جهانى‏ شدن» اين است كه هيچ اعتماد و اطمينانى به برنامه‏ ها و راه كارهاى ارائه شده در آن وجود ندارد و سازمان ملل و كارگزاران نظام جهانى و ساير نهادهاى بين‏ المللى نيز، نشان داده‏اند كه لياقت و توان اجراى اين برنامه‏ ها را ندارند و دولت‏ها و شركت‏هاى چند مليتى نيز تنها درصدد بهره‏ بردارى و كسب سود و منفعت بيشتر از اين پديده هستند. اما برنامه‏ ها و راه كارهاى ارائه شده در «حكومت عدل اسلامى» ضمانت اجرايى قوى دارد و رهبر آن، «مديرى صالح، عادل، آگاه، شجاع و دانشمند» است. تمامى برنامه‏ هاى او در جهت تأمين سعادت و بهروزى مردم و جلب رضايت و خشنودى آنان مى‏ باشد. پاره‏اى از ويژگى‏ هاى اين حكومت جهانى، عبارت است از:

1. تشکیل خکومت واحد جهانی
حكومت و دولت حضرت مهدى عجل الله تعالی فرجه الشریف، فراگير و جهانى خواهد بود و قدرت و سلطه او از شرق تا غرب دنيا را فرا خواهد گرفت؛ چنان كه محدث نورى مى‏ نويسد: «از صفات و ويژگى‏هاى مهدى عجل الله تعالی فرجه الشریف، فرا گرفتن سلطنت آن حضرت تمام روى زمين را از شرق تا غرب، برّ و بحر، معموره و خراب و كوه و دشت است. نماند جايى كه حكمش جارى و امرش نافذ شود و اخبار در اين معنا متواتر است». آرى مهم‏ترين ويژگى حكومت جهانى حضرت مهدى، قرار گرفتن جهان تحت يك مديريت واحد و كارآمد است؛ به طورى كه خود رأيى‏ها، مقام پرستى‏ها و خود محورى‏ها از بين خواهد رفت و همه بر اطاعت از يك حاكم مقتدر جهانى، اتفاق خواهند داشت. با توجه به بعضى از روايات، به دست مى‏ آيد كه جهان در آن زمان به 313 بخش تقسيم شده و آن حضرت، 313 تن از ياران نزديك خود را بر آنها حاكم خواهد ساخت.
الف. رسول اكرم صلی الله علیه و آله فرمود: «و يبلغ سلطانه المشرق و المغرب[1]»؛ «دولت و سلطنت مهدى عجل الله تعالی فرجه الشریف همه شرق و غرب جهان را در بر مى‏ گيرد».
ب. «ولايكون ملك‏الاّللاسلام»؛[2] «در آن روز حكومتى جز حكومت اسلامى نخواهد بود.»
ج. امير مؤمنان علیه السلام فرمود: «حضرت مهدى عجل الله تعالی فرجه الشریف شرق و غرب جهان را تحت سيطره خود درآورد... شرّ از جهان رخت بر بندد و تنها خير باقى بماند»[3].
د. امام باقر علیه السلام: «حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف 309 سال حكومت مى‏ كند؛ چنان كه اصحاب كهف مدت 309 سال در غار ماندند؛ زمين را پر از عدالت مى‏ كند، آن چنان كه پر از جور و ستم شده باشد. خداوند شرق و غرب جهان را براى او فتح مى‏ كند.»[4] هـ . «هنگامى كه قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف قيام كند، براى هر كشورى از كشورهاى جهان فرمان‏روايى بر مى‏ گزيند...».[5]
و. امام سجاد علیه السلام: «وقتى كه قائم قيام مى‏ كند، خداوند آفت را از شيعيان دور مى‏ كند وقلب آنان را همچون قطعات آهن، محكم و نيروى هر مرد به اندازه چهل مرد مى‏ سازد. آنان حكومت و رياست تمامى مردم جهان را به دست خواهند گرفت».[6]
ز. «حضرت مهدى عجل الله تعالی فرجه الشریف يارانش را در همه سرزمين‏ ها پراكنده مى‏ كند و به آنها دستور مى‏ دهد كه عدل و احسان را شيوه خود سازند و آنان را فرمانروايان كشورهاى جهان مى‏ گرداند و به ايشان فرمان مى‏ دهد كه شهرها را آباد سازند»[7].

2. دین و آیین واحد جهانی
در حكومت جهانى واحد، دين برتر و آيين پذيرفته شده مردم، اسلام خواهد بود و اين نشان مى‏ دهد كه برنامه حضرت مهدى عجل الله تعالی فرجه الشریف جهان شمول و فراگير بوده و مردم با رغبت و علاقه دين اسلام را اختيار خواهند كرد و نجات و سعادت خود را در پيروى از آن خواهند دانست. در نتيجه فضايل اخلاقى و مكارم انسانى، در جوامع حاكم شده و فساد، الحاد و بى‏دينى از بين خواهد رفت.
الف. رسول‏ اكرم صلی الله علیه و آله وسلم مى‏ فرمايد: «تاهركجاكه تاريكى شب وارد شود، اين‏آيين مقدّس نفوذ خواهد كرد»[8].
ب. امام حسن مجتبى علیه السلام، درباره از بين رفتن كفر و بى دينى از جهان و پذيرش آيين واحد از سوى مردمان مى‏ فرمايد: «خداوند در آخر الزمان و دوران شدت روزگار و عصر جهل مردم، مردى را برانگيزد و او را با فرشتگان خود، يارى دهد... و او را بر تمام زمين چيره فرمايد تا اينكه [مردم‏] از روى ميل و يا از روى اكراه، دين را بپذيرند. او زمين را از عدل و داد و نور و برهان پر كند. شرق و غرب زمين از آيين او پيروى كنند. تا آن كه كافرى نماند، مگر اينكه ايمان آورد و گناه كار و فاسدى نماند، مگر اينكه نيكو كار شود. در حكومت او، درندگان با هم صلح مى‏ كنند...».[9] پس از ويژگى‏ هاى برجسته اين جامعه جهانى، اين است كه همگان در آن يكتاپرست اند و خدا را به يگانگى مى‏ پرستند و شريكى براى او قرار نمى‏ دهند و از گناهان و مفاسد دورى مى‏ جويند.
ج. امير مؤمنان علیه السلام: «هيچ آبادى‌‌اى نخواهد ماند، مگر آنكه در آنجا هر صبح و شام، به يكتايى خدا، شهادت داده خواهد شد».[10]
د. امام باقر علیه السلام: «هيچ يهودى و مسيحى و هيچ پرستش كننده غير خدايى باقى نمى‏ ماند، مگر اينكه به او ايمان مى‏ آورد و او را تصديق مى‏ كند»[11]. اين روايات، به خوبى نشان مى‏ دهد كه ايده مذهب واحد جهانى، در زمان ظهور، به واقعيت خواهد پيوست و اين بشارت و مژدّه الهى محقّق خواهد شد.

3. عدالت فراگیر جهانی
«عدالت» - عدالت اقتصادى، قضايى، اخلاقى و سياسى - يكى از آرمان‏ها، خواست‏ها و آرزوهايى است كه بنى آدم در طول تاريخ، به آن توجه داشته ودرتمامى عرصه‏ هاى زندگى اجتماعى خود، به‏آن نيازمند بوده است. اين نياز دائمى انسان تنها در «حكومت جهانى مهدوى عجل الله تعالی فرجه الشریف» برآورده خواهد شد و «عدالت» تنها با آمدن «منجى موعود»، تحقّق خواهد يافت و عدل و قسط و مساوات، نماد اصلى حكومت او خواهد بود.
الف. پيامبر صلی الله علیه و آله در باره اوضاع زمين پس از ظهور حضرت ولى عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در روايت مشهورى مى‏ فرمايد: «فَيَمْلَأُ اْلأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً»؛ «پس زمين را از عدل و داد لبريز مى‏ كند، پس از آن كه از ستم و بيداد لبريز شده است»[12].
ب. پيامبر: «يَسَعُهُمْ عَدْلُهُ»؛ «عدالتش فراگير شود»[13].
ج. امام صادق علیه السلام: «به خدا سوگند! عدالت او (مهدى)، در خانه هايشان وارد مى‏ شود؛ همچنان كه گرما و سرما وارد مى‏ گردد»[14].
د. «چون مهدى عجل الله تعالی فرجه الشریف قيام كند، مال را به طور مساوى تقسيم مى‏ كند و عدالت را در ميان رعيت اجرا مى‏ كند. هركس از او اطاعت كند، از خدا اطاعت كرده است»[15].
هـ . امام رضا علیه السلام: «هرگاه [قائم اهل بيت‏] خروج كند، زمين به نور پروردگارش روشن مى‏ شود و ترازوى عدالت ميان مردم برقرار مى‏ گردد. پس كسى به كسى ستم نخواهد كرد»[16].

4. امنیت و صلح جهانی
امنيت و صلح واقعى و آرامش - كه گوهر ناياب زندگى انسان‏ها است - از ويژگى‏هاى جهانى و فراگير امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. در آن عصر، خوف‏ها زايل مى‏ شود و جان و مال و آبروى اشخاص در امان قرار مى‏ گيرد و در سراسر جهان امنيت عمومى حاكم مى‏ شود و اختناق، استبداد، استكبار و استضعاف - كه همه از آثار حكومت‏هاى غير الهى است - از جهان ريشه كن مى‏ گردد و حكومت‏هاى طاغوتيان - به هر شكل و هر عنوان - برچيده مى‏ شود. از اخبار روايات استفاده مى‏ شود كه:
الف. «به واسطه حضرت ولى عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف راه‏ ها آن قدر امن مى‏ شود كه شخصى - حتى ضعيف‏ترين مردم - از مشرق به مغرب سفر مى‏ كند، از احدى به او آزار و اذيت نمى‏ رسد»[17].
ب. امير مؤمنان درباره رفع كينه‏ ها و دشمنى‏ها از جهان مى‏ فرمايد: «اگر قائم ما قيام كند، آسمان باران خود را فرو مى‏ ريزد و زمين نباتات خود را بيرون مى‏ افكند و كينه‏ ها و ناراحتى‏ها، از دل بندگان خدا، زايل مى‏ گردد»[18].
ج. و نيز فرمود: «هرگاه قائم ما قيام كند، كينه توزى از دل‏هاى همه مردم، رخت برمى بندد و چهار پايان رام مى‏ گردند تا آن جا كه زنى از عراق تا شام، مسير را مى‏ پيمايد، در حالى كه هيچ درنده‏اى او را نمى‏ آزارد...».[19]
د. امام باقر علیه السلام: «مهدى آن چنان رفع ستم از ستمديدگان مى‏ كند كه اگر حق شخصى، زير دندان كسى باشد، آن را باز مى‏ ستاند و به صاحب حق بر مى‏ گرداند»[20].

5. ملت واحد جهانی
ايجاد همبستگى و يكپارچگى در ميان انسان‏ها و نزديك كردن ديدگاه‏ ها، افكار و آمال آنها به يكديگر، خواسته و آرزوى دست نيافتنى در وضعيت كنونى جهان است. اما با ظهور مصلح كل و بالا رفتن بينش و آگاهى مردم و از بين رفتن منيت‏ها و خودخواهى‏ها، همبستگى و اتحاد شگرفى در ميان انسان‏ها به وجود خواهد آمد. وقتى كه امت واحد جهانى، شكل بگيرد، تمامى اختلاف‏ها، كينه‏ ها، ستيزه جويى‏ها، تجاوزها و... از بين خواهد رفت و همگان يكدل و يكرنگ، اطاعت از آن حضرت را پيشه خود خواهند ساخت.
الف. امام ‏باقر علیه السلام: «تمام جهان، ملت واحد مى‏ شوند و آن ملت اسلام است وهرچه معبود غيرخدا در زمين باشد، به آتش فرود آينده ازآسمان، خواهد سوخت»[21].
ب. «به هنگام خروج حضرت مهدى عجل الله تعالی فرجه الشریف، خطاب و نداى عامى به همه مردم جهان مى‏ شود و آنها به اطاعت از او فرا خوانده مى‏ شوند.»

6. پیشرفت و رفاه جهانی
در دولت كريمه مهدى موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، وضع اقتصاد و معيشت عمومى، خيلى خوب خواهد شد و اوضاع اقتصادى و مالى مردم، سامان خواهد يافت. در آن عصر، نعمت‏هاى الهى افزون، آب‏ها مهار، زمين‏ها حاصل‏خيز و معادن ظاهر خواهد شد. هيچ فقيرى باقى نخواهد ماند تا از بيت‏المال، كمك مالى دريافت كند. رونق و شكوفايى اقتصادى، باعث خواهد شد كه همگان از بركات و آثار دولت او، برخوردار شوند و چهره كريه فقر، نابرابرى، فساد مالى و... از جهان رخت برخواهد بست.
الف. پيامبر صلی الله علیه و آله: «خداوند به وسيله مهدى، از امت رفع گرفتارى مى‏ كند».[22]
ب. «امت من در دوران مهدى، چنان متنعم شود كه بسان آن، بهره ورى را نديده باشد. آسمان پيوسته باران (رحمت) خود را بر ايشان فرو مى‏ فرستد و زمين روييدنى‏هاى خود را بيرون مى‏ ريزد. ثروت در آن روز بر روى هم انباشته مى‏ شود.[وقتى‏] مردى برپاخيزد و بگويد: اى مهدى! بر من عطانما؛ گويد: بگير»[23].
ج. امام باقر علیه السلام: «مهدى عجل الله تعالی فرجه الشریف، اموال را ميان مردم چنان به مساوات تقسيم مى‏ كند كه ديگر محتاجى ديده نمى‏ شود تا به او زكات دهند».[24]
د. و نيز: «آن چنان ميان مردم، مساوات برقرار مى‏ سازد كه حتى نيازمند به زكات را هرگز نخواهى ديد».[25]
هـ . «امّت اسلامى در عهد او آن چنان از فراخى معيشت برخوردار مى‏ شود كه هرگز نظير چنين نعمت و آسايشى ديده نشده است»[26].

7. کمال علم وعقل
يكى ديگر از آرمان‏هاى بشرى، رسيدن به قله‏ هاى كمال علم و عقل است كه اين مهم - جز در حكومت مهدوى - تحقق نخواهد يافت. دانش و علم بشرى، به حدّ نهايى و كامل خود رسيده و دريچه‏ هاى حكمت و دانش‏ها به روى بشر گشوده خواهد شد. عالم انديشمند سيد جعفر كشفى مى‏ نويسد: «بدان كه زمان ظهور دولت آن جناب - كه زمان ظاهر شدن دولت ثانيه حق است - زمان ظهور و غلبه عقل است از روى باطنىِ آن كه مقام ولايت است و به منزله روح است از براى روح ظاهرى كه آن مقام نبوّت است».[27]
در آن عصر هيچ نكته مجهول و غير قابل حلّى باقى نخواهد ماند و سطح آگاهى و علم و انديشه مردم بالا رفته، قدرت عقل و خرد ورزى آنان فزونى خواهد يافت. اختراعات، اكتشافات، ارتباطات و فن آورى به نهايت كمال خود خواهد رسيد و مردم آن عصر، در بهترين و دلپسندترين برهه از زمان، زندگى خواهند كرد.
الف. امام باقر علیه السلام: «هنگامى كه قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف قيام مى‏ كند، دستش را بر سر بندگان مى‏ گذارد و بدين وسيله، عقل‏هاى آنان را جمع و افكار آنها را كامل مى‏ كند.»[28]
ب. حضرت على علیه السلام به نقل از پيامبر صلی الله علیه و آله مى‏ فرمايد: «خداى عزّ و جل به وسيله او (قائم) زمين را از نور آكنده مى‏ كند، پس از تاريكى‏آن و از داد پر مى‏ كند پس از ستم آن وازدانش مالامال مى‏ كند، پس از جهل آن».[29]
ج. امام باقر علیه السلام: «در زمان آن حضرت، حكمت و دانش، بديشان ارزانى مى‏ شود تا جايى كه زنان در خانه خود، به كتاب خدا و سنت پيامبر حكم كنند».[30]
د . امام صادق علیه السلام: «علم و دانش 27 حرف است. تمام آنچه پيامبران الهى آوردند، دو حرف بيش نبود و مردم تا كنون جز دو حرف را نشناخته‏اند. اما هنگامى كه قائم ما قيام كند، 25 حرف ديگر را آشكار مى‏ سازد و در ميان مردم منتشر مى‏ كند و دو حرف ديگر را به آن ضميمه مى‏ كند تا 27 حرف كامل و منتشر شود[31]».

8. نوسازی و احیاگری
يكى از نظريات قابل توجه در «علوم سياسى»، توسعه و نوسازى است. اين ديدگاه در صدد ارائه راه‏كارهاى توسعه و پيشرفت در كشورهاى عقب مانده و جهان سوّمى است كه تا به حال نتايج و آثار قابل توجهى نداشته است. يكى از برنامه‏ ها و راه‏كارهاى مهم حكومت جهانى مهدى عجل الله تعالی فرجه الشریف، احياگرى، نوسازى و دگرگونى در بسيارى از امور اقتصادى، فرهنگى و سياسى جهان است.
الف. امام صادق علیه السلام: «إذا خَرَجَ (القائم) يقوم بأمرٍ جديد و كتاب جديد و سنّة جديدة و قضاء جديد...»؛ «هنگامى كه قائم خروج كند، امر تازه، كتاب تازه، روشى تازه و داورى تازه با خود مى‏ آورد...».[32]
كتاب تازه به معناى آوردن قرآنى ديگر نيست؛ بلكه آن حضرت اهداف و برنامه‏ هاى اصيل قرآن را پياده خواهد كرد و تفسير واقعى آيات آن را بيان خواهد نمود.
ب. امام‏صادق علیه السلام درپاسخ يكى از يارانش در باره سيره مهدى عجل الله تعالی فرجه الشریف مى‏ فرمايد: «همان كارى كه رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام داد، انجام مى‏ دهد. برنامه‏ هاى [نادرست‏] پيشين را از بين مى‏ برد؛ همان‏گونه‏كه رسول‏خدا، امر جاهليت را از بين برد و اسلام را نوسازى مى‏ كند».
ج. «به خدا سوگند! گويى او را در ميان ركن و مقام با چشم خود مى‏ بينم كه از مردم براى امرى تازه، كتابى تازه و حكومت آسمانى تازه، بيعت مى‏ گيرد»[33].

9. رضایت وخشنودی جهانی
يكى از ويژگى‏هاى مهم حكومت مهدوى، تأمين خشنودى و رضايت همه ساكنان زمين و آسمان است. از آن‌جايى كه دولت او، دولت عدالت گستر، فقر ستيز، دانش گستر، رفاه آور، ظلم ستيز و مردم دوست است، همگان از آن راضى خواهند بود و در آرامش و شادى زندگى خواهند كرد. در روايات آمده است:
الف. «زمين را پر از عدالت مى‏ كند، آن چنان كه پر از ستم شده است. در خلافت او اهل آسمان و زمين، حتى پرندگان آسمان خشنود مى‏ شوند».[34]
ب. «اهل آسمان و ساكنان آن براى ظهور او خوشحال مى‏ شوند؛ او زمين را پر از عدالت مى‏ كند، آن سان كه پر از جور و ستم شده باشد».[35]
ج. رسول خدا صلی الله علیه و آله: «شما را به مهدى، مردى از قريش بشارت مى‏ دهم كه ساكنان آسمان و زمين را از خلافت و فرمانروايى او خشنودند».[36]
د. «ساكنان زمين وآسمان به او عشق مى‏ ورزند».[37]

___________________________
[1]. كشف الغمه، ج 3، ص‏297 (از امام باقر (عليه‏السّلام)، كمال الدين، ج 1، ص‏331).
[2]. الملاحم و الفتن، ص 66.
[3]. منتخب الأثر، ص 474.
[4]. الغيبة طوسى، ص 283؛ بحارالأنوار، ج 52، ص 291.
[5]. بحارالأنوار، ج 52، ص 365 ؛ الغيبة نعمانى، ص 72.
[6]. همان، ج 52، ص 327.
[7]. الامام‏المهدى، ص 271.
[8]. منتخب الأثر، ص‏160.
[9]. بحارالأنوار، ج 52، ص 280.
[10]. مجمع البيان، ذيل آيه 9 سوره صف؛ بحارالأنوار، ج 51، ص 60.
[11]. منتخب‏الأثر، ص 436.
[12]. همان، ج 36، ص 316؛ كمال‏الدين، ج 1، ص 257.
[13]. همان، ج 51، ص 75.
[14]. بحارالأنوار، ج 52، ص 362.
[15]. الغيبة نعمانى، ص‏124؛ بحارالأنوار، ج 51، ص 29؛ منتخب‏الأثر، ص 310.
[16]. بحارالأنوار، ج 52، ص 321؛ كمال‏الدين، ج 3، ص 372.
[17]. منتخب‏الأثر، 308؛ امامت و مهدويت، (بخش آخر)، ص 43.
[18]. بحارالأنوار، ج 52، ص 316.
[19]. همان، ج 10، ص 104.
[20]. منتخب‏الأثر، ص 308.
[21]. همان، ص 436.
[22]. بحارالأنوار، ج 51، ص 75 ؛ غيبت شيخ طوسى، ص114.
[23]. عقدالدرر، ص 170.
[24]. بحارالأنوار، ج 51، ص 84.
[25]. اعلام‏الورى طبرسى، ص 432.
[26]. بحارالأنوار، ج 51، ص 104؛ منتخب‏الأثر، ص 473.
[27][27]. تحفةالملوك، ج 1، ص 78.
[28]. منتخب الأثر، ص 483 ؛ اصول كافى، ج 1، ص 19؛ بحارالأنوار، ج 52، ص 328.
[29]. بحارالأنوار، ج 36، ص 253.
[30]. همان، ج 52، ص 352؛ الغيبة ‏نعمانى، ص 239.
[31]. موسوعة احاديث المهدى، ج 4، ص 53.
[32]. اثبات‏الهداة، ج 7، ص 83؛ الغيبة ‏نعمانى، ص‏253.
[33]. بحارالأنوار، ج 52، ص ‏95.
[34]. لوائح‏الأنوار، ج 2، ص‏70.
[35]. الغيبة طوسى، ص 116.
[36]. اثبات الهداة، ج 3، ص 524.
[37]. بحارالأنوار، ج 51، ص 104.