تمثیلات مهدوی http://mahdi313.com یکی از شیوه های بیان معارف دینی، عرفانی و اخلاقی بهره گیری از ابزار زبان تمثیل و تشبیه است. در این بخش تمثیلات مهدوی قرار داده شده است. امام، کعبه مردم http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1923 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1923 ]]> Thu, 01 Jan 1970 04:03:39 طلا http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1912 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1912 ]]> Thu, 01 Jan 1970 03:53:17 زعفران http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1909 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1909 ]]> Thu, 01 Jan 1970 03:53:17 ترازو http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1906 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1906 به وسیله ترازوي طلا فروشان چیزهاي باارزش و سبک مانند انگشتر طلا را می توان سنجید؛ ولی شمش هاي فراوان که سنگین هستند را نمی توان وزن کرد و ارزش آن ها را فهمید.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:53:17
کتاب http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1905 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1905 همیشه مقدمه کتاب کوتاه تر از متن اصلی است. از آغاز آفرینش تا زمان ظهور مقدمه رسیدن بشر به خیرات وخوبی های عالم است و حکومت امام مهدي مطابق اصل کتاب آفرینش است

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:53:17
خورشید http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1901 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1901 ]]> Thu, 01 Jan 1970 03:53:17 آهن http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1899 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1899 آهنی که براي پل هوایی استفاده می شود، با آهنی که در یک ساختمان معمولی به کار می رود، تفاوت دارد بنابراین بارها آن را آزمایش می کنند و یا وقتی می خواهند آن را در هواپیما به کارببرند، باید نقطه ذوب بالایی داشته باشد و به زودي از
بین نرود و مانند فولاد محکم باشد.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:30:00
نخ اسکناس http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1898 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1898
در متون دینی صاحب الزمان(عج) را حجّت عالمیان خوانده اند؛ آن چنان که اگر او نبود، دنیا اعتباري نداشت و هرگز به وجود نمی آمد؛

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:30:00
تمثیلات و مثال‌های مهدوی (7): مثلِ الماس http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1767 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1767 ]]> Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 تمثیلات و مثال‌های مهدوی (6): مثلِ دانه‌های تسبیح http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1765 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1765 ]]> Thu, 01 Jan 1970 03:30:00