سایر پیامک ها http://mahdi313.com روزی هزار بار ... http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1499 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1499 Thu, 01 Jan 1970 04:03:33 روزي هزار بار دلت را شكسته ام
بيخود به انتظار وصالت نشسته ام
هر بار اين تويي كه رسيدي و در زدي
هر بار اين منم كه در خانه بسته ام

]]>
عرق شرم زمین http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1490 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1490 Thu, 01 Jan 1970 04:03:33 قطعهء گمشده ای از پر پرواز کم است
یازده بار شمردیم و یکی باز کم است
این همه آب که جاریست،نه اقیانوس است
عرق شرم زمین است،که"سرباز"کم است

]]>
منتظران؛ به گوش http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1486 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1486 Thu, 01 Jan 1970 04:03:34 اگر با آمدن آفتاب از خواب بیدار شویم، نمازمان قضاست
پس هرچه زودتر از خواب بیدار شویم ...

]]>
تک گل عالم http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1485 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1485 Thu, 01 Jan 1970 04:03:32 بوی گلها عالمی را مست و حیران میکند
دیدن مهدی هزاران درد،درمان میکند
مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار
من گلی دارم که عالم را گلستان میکند

]]>
آمار مشکوک http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1481 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1481 Thu, 01 Jan 1970 04:03:32 ماهواره امید:من به آمار زمین مشکوکم
اگر این سطح پر از آدمهاست؛پس چرا یوسف زهرا تنهاست؟...

]]>
احکام شرعی http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1453 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1453 Thu, 01 Jan 1970 04:03:29 برای یاری احیا گر دین باید ابتدا به احکام شرعی مسلط بود
چقدر آماده یاری او هستیم

]]>
حرم بقیع http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1444 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1444 Thu, 01 Jan 1970 04:03:31 سپری می شوداین ظلم، عدو می بازد.
میرسد آنکه خداوند بر او می نازد.
باشد آنروز ببینند همه عالمیان،
در بقیع حضرت مهدی(عج) حرمی می سازد

]]>