جملات بزرگان http://mahdi313.com سربازان امام زمان http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1452 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1452 Thu, 01 Jan 1970 04:03:32 سربازان امام زمان(عج) از هیچ چیز جز گناهانِ خویش نمی هراسند.
شهید آوینی

]]>