فراق و انتظار http://mahdi313.com چه خوب شد نیامدی http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1521 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1521 برای مـا که خسـته ایم و دل شکسـته ایم نه
ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی
تمـام طـول هـفـته را در انتظار جمعه ایم
دوباره صبح ظهر نه غروب شد نیامدی

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:33
چه جمعه ها http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1519 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1519 Thu, 01 Jan 1970 04:03:33 چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی
چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی
خـلـیـل آتـشـین سخن، تبــر به دوش بت شـکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی

]]>
هوایت http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1516 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1516 Thu, 01 Jan 1970 04:03:33 هوایت که به سرم میزند،دیگر در هیچ هوایی نمی توانم نفس بکشم...
عجب نفس گیر است هوای بی تویی...

]]>
ای کاش ... http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1498 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1498 Thu, 01 Jan 1970 04:03:31 كاش مهدي به جهان چهره هويدا ميكرد
گره از مشكل پيچيده ي ما وا ميكرد

]]>
بغض بی رنگ http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1495 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1495 Thu, 01 Jan 1970 04:03:33 جمعه یعنى بغض بى رنگ غزل
هق هق بارانى چنگ غزل
زخمه اى از جنس غم بر تار دل
تا فرو شوید غم هجران دل

]]>
بید مجنون http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1494 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1494 Thu, 01 Jan 1970 04:03:34 جمعه یعنى ندبه اى در هجر دوست
جمعه خود ندبه گر دیدار اوست
جمعه یعنى لاله ها دلخون شوند
از غم او بید ها مجنون شوند

]]>
جمعه یعنی ... http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1493 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1493 Thu, 01 Jan 1970 04:03:34 جمعه یعنى یک غزل دلواپسى
جمعه یعنى گریه هاى بى کسى
جمعه یعنى روح سبز انتظار
جمعه یعنى لحظه هاى بى قرار

]]>
بازگشت http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1492 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1492 Thu, 01 Jan 1970 04:03:33 خوش آنروزی که مولا باز گردد
اناالمهدی طنین انداز گردد
خدایا! پرچمش را باز گردان
به زهرا،یوسفش را باز گردان

]]>
عشق http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1489 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1489 Thu, 01 Jan 1970 04:03:33 عشق یعنی انتظار و انتظار
عشق یعنی هر چه بینی عکس یار
عشق یعنی دیده بر در دوختن
عشق یعنی در فراقش سوختن

]]>
جمعه http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1484 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1484 Thu, 01 Jan 1970 04:03:32 گفتند که جمعه میرسی از کعبه
این رفتن جمعه جمعه ها پیرم کرد

]]>