شعر http://mahdi313.com در اين بخش به نشر اشعار مهدوی از شاعران مختلف می پردازيم. حضرت باران http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1677 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1677 دوباره تازه کن امشب گلوی ساغر را
به کام ما بچشان جرعه های آخر را

سلام حضرت باران! ... ببار تا شاید
تو مرهمی بشوی قلب درد پرور را

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:30:00
کم کن از بینمان مسافت ها http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1676 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1676 دست هایت ضریح حاجت ها
چشم هایت گل اجابت ها

شبنم روی گونه ی سرخت
مایه ی سبزی طراوت ها

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:30:00
انتظار http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1675 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1675 مهدى اى آبى ترین احساس ها!
اى معطر از شمیم یاس ها

اى تو خورشید شبِ یلداى من
اى همه انگیزة فرداى من!

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:53:13
که بگذریم http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1673 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1673 امشب زخواب های پریشان که بگذریم
این نیمه را به نیمه شعبان که بگذریم

بُن بست شهر را بپریم و سپس کمی
این کوچه را به سمت خیابان که بگذریم

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:39
یا ایها العزیز... http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1672 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1672
تاکه گردیدم آشنای سحر
شددلم وادی صفای سحر
بین سجاده تربتم گل شد
بانم اشک وگریه های سحر

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:30:00
عَجِّل عَلی ظُهُورکَ یا صاحبَ الزّمان http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1670 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1670 امشب خبر ز عالم بالا رسیده است
زیباترین ستاره ی دنیا رسیده است

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:53:16
خورشید http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1668 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1668 همیشه رهسپرم سوی جاده ی خورشید
منم مسافر پای پیاده ی خورشید

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:53:13
غروب جمعه که مي ­ياد http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=654 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=654 غروب جمعه که مي ­ياد دلم مي­خواد پر بزنم
برم تو اوج اسمون­ها به کهکشون سر بزنم

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:34
نور باران http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=653 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=653 نور باران شد زمين و آسمان 
آفتاب عشق تابيده به جان

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:34
آخرين ستاره http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=503 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=503 اى آخرين ستاره كه تاخير مى كنى
من زود آمدم، تو چرا دير مى كنى

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:34