قرآن کریم http://mahdi313.com در این بخش از سایت به شخصیت شناسی منجی موعود در قرآن و تبیین شخصیت متعالی او به عنوان (قرآن ناطق) می پردازیم. مسأله طول عمر امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1703 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1703 و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس در میان آنان هزار سال، به استثنای پنجاه سال، درنگ کرد [ولی جز اندکی از مردم به سخن او گوش ندادند]. پس طوفان (قهر خداوند) آنان را در حالی که ستمگر بودند، فرا گرفت.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:39
ماه رمضان فرصتي براي تربيت منتظران http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1699 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1699 خداوند متعال براي موجودات عالم طبيعت در هر مرحله از تكامل، فصل بهار را قرار داده، تا سرآغاز دگرگوني و رويكردي تازه به دنيا باشد

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:39
استمرار قدر http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1698 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1698 بديهي است كه هر سال رمضانی دارد و هر رمضانی هم در خود، شبی مبارک به نام قدر، شبی که همه مقدرات انسان در آن تقدير مي‌گردد.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:39
نياز به حجت در آينه شب قدر http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1697 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1697 شب قدر، قدسيان از فراسوي آسمان، مسافران سفيد پوش زمين و پيام‌آوران خدايند كه زائر حجت زمان مي‌شوند. در اين مبارك شب، روزي و سرنوشت نيك و بد آدميان رقم خورد و پروندة‌ سالانه بسته و نوشته ‌شود؛ فرمان‌هاي الهي بر خليفة خدا بر روي زمين ابلاغ مي‌شود، تا مورد امضا و قبول افتد.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:39
آيه تطهير در تفاسير(طبري،الدرالمنثور،كشاف،المراغي،روح البيان،روح المعاني) http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1577 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1577 در همه تفاسيبر شيعي به صراحت به اين موضوع پرداخته شده است اما در تفاسير اهل سنت اين موضوع به گونه اي ديگر بيان شده است؛ عده اي با كنار گذاشتن تعصبات خود به اين موضوع پرداخته و با روايات مختلف تا اندازه اي همان حرف شيعه را مي زنند. هرچند عده اي با ذكر احتمال، از كنار اين مطلب مي گذرند.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:39
بررسي آيه ولايت در متون تاريخي اهل سنت http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1557 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1557 قرآن كريم منبع اصلي و اساسي عموم مسلمانان در استنباط احكام و وظايف ديني و اصول اعتقادي است كه مورد توجه تمام افراد مسلمين از فرقه هاي مختلف اسلامي مي باشد؛ كتابي كه از هر گونه اشتباه در امان بوده و بيان براي مردم و تبيان هرچيزي است.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:39
ياران امام مهدي (عجل الله تعالی فرجه الشریف) http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1552 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1552 يكي از زمينه ها و شرايط لازم براي تحقق ظهور، وجود ياوراني شايسته و لايق براي پشتيباني از قيام و انجام كارهاي حكومت جهاني حضرت است. 

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:39
اثبات وجود امام زمان (عليه السلام) از طريق آيات عذاب http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1551 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1551 در عالم هستي هيچ كس منكر خداوند نيست چون همه در مقام عمل معتقد به نظم عالم هستند و همه اعمالشان بر اساس نظم است بين علت و معلول حتما بايد مناسبتي باشد و اگر سنخيتي نباشد معلول هرگزبه وجود نمي آيد . 

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:39
اثبات وجود امام زمان (عليه السلام) از طريق آيات عذاب http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1550 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1550 در عالم هستي هيچ كس منكر خداوند نيست چون همه در مقام عمل معتقد به نظم عالم بر اساس نظم و رابطه ی بين علت و معلول هستند

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:39
نقش رسانه‌هاي ديداري و شنيداري در آماده‌سازي ظهور http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1545 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1545
جهاني شدن به عنوان فرايندي غير قابل اجتناب از تغييرات شتابان و سريع در حيات بشري بر تمامي ابعاد فرهنگ بشري به ويژه دين تأثيرگذار خواهد بود. 

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:39