مرکز مجازی مهدویت

نتایج نظرسنجی
برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام
40 صلوات 8 رای. (3.69 %) 3.69 %
14 صلوات 35 رای. (16.13 %) 16.13 %
5 صلوات 46 رای. (21.20 %) 21.20 %
1 صلوات 101 رای. (46.54 %) 46.54 %
108 صلوات 27 رای. (12.44 %) 12.44 %
مجموع آرا: 217