مرکز مجازی مهدویت
نتایج نظرسنجی
برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام
.40 صلوات8رای (3.65%) 3.65 %
.14 صلوات36رای (16.44%) 16.44 %
.5 صلوات46رای (21.00%) 21.00 %
.1 صلوات101رای (46.12%) 46.12 %
.108 صلوات28رای (12.79%) 12.79 %
مجموع آرا: 219