مرکز مجازی مهدویت
پنج شنبه 2 آذر 1396
سبک زندگی مهدوی
با استخراج عناصر اصلی ایده مهدویت و پرورش الگوی مبتنی بر این فکر می توان نسلی پرورش داد که اعتقاد به مهدویت از مؤلفه‌های اساسی فکر اوست و در اهداف و آرمان‌ها به امام گرایش دارد و جهت زندگی را به سمت انسان کامل معطوف می‌سازد. ...
منتظران
هر جمعه به جاده آبي نگاه مي كنم و در انتظار قاصدكي مي نشينم كه قرار است خبر گامهاي تو را براي من بياورد، گامهاي استوار و دستهاي سبزت را. اگر بيايي، چشمهايم را سنگفرش راهت خواهم كرد. تو مي آيي و در هر قدم، شاخه اي از عاطفه خواهي كاشت و قاصدكي را
زنان و مهدویت
با توجه به نقش تربیتی و مادری زنان، کلید یک جامعه مهدوی پویا و مؤثر در دستان زنان است.در این بخش به نقش زنان در زمینه سازی برای ظهور و تربیت نسل منتظر می پردازیم....
عضویت در خبرنامه