مرکز مجازی مهدویت
وهابيت علیه مهدویت (3)

سلفيه،مدعي است، هيچ مذهبي وجود ندارد و بايد به عصر سلف، (يعني دوران صحابه، تابعين و تابعينِ تابعين) بازگشت...

RSS