مرکز مجازی مهدویت
عشق
...
گل ظهور

غم فراق تو دل را اگرچه سنگین است
فدای آن غم تلخت، چقدر شیرین است!

...
این جمعه هم گذشت

ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت
دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت

...
جشن تولد بدون صاحب تولد!

اين همه سال نه خواستيم و نه همت كرديم سراغي از صاحب تولد بگيريم شايد براي ما اهميت...

التماست می کنم آقا

چرا دعا و اشک شب، به دل اثر نمي‌کند
به کلبه حقير من، کسي نظر نمي‌کند

...
هيچ کس نيست عزادار، به اندازة‌ عشق

هيچ کس نيست عزادار، به اندازة‌ عشق
اين همه خسته و تب‌دار، به اندازة عشق

...
RSS