مرکز مجازی مهدویت
هانری کربن کیست؟

يكي از قوي‌ترين اسلام‌شناسان غربي كه درباره تفكر شيعه و موقعيت مهدويت در نظام فكري شيعه پژوهش نموده، هانري...

عوامل تأثيرگذار بر نگرش هانري كربن درباره مهدويت

نظراتي كه يا مستقيماً درباره مهدويت مي‌باشد، و يا نگرشي فلسفي است كه توسط ديگران در زمينه مهدويت مورد...

RSS