مرکز مجازی مهدویت
آیا تعیین وقت ظهور صحیح است؟

اگر چه گسترش شور و شوق عمومي براي ظهور حضرت حجت (عليه السلام) پديده‌ي مبارکي است؛ اما اگر اين...

RSS