مرکز مجازی مهدویت
شنبه 28 مهر 1397
مصلح آسمانی ، آرزوی همه ادیان

اميد به آمدن «مصلح بزرگ آسماني»، در آينده­اي روشن و استقرار عدالت و صلح فراگير و همگانی ، امري...

RSS