مرکز مجازی مهدویت
گفتگو با دكتر مسعود سليميان

در گفتگويي كه با دكتر سليميان استاد دانشگاه ايالتي مورگان آمريكا و عضو هيئت امناي مركز تعليمات اسلامي واشنگتن...

سينماي هاليود، سينماي متعهد

صرف نظر از ارزش گذاري و موضع گيري اعتقادي و گرايش هاي ايدئولوژيك، آيا سينماي هاليوود مصداق روشن يك...

سربازان مسيح

يكي از اصول مشترك بين تمام اديان الهي و اساطير باستاني و اقوام مختلف، مبحث منجي موعود و آخر...

افسانه، دروغ يا آرزوهاي نهفته غرب؟...

عصري كه در آن به سر مي بريم داراي صفات و ويژگي هايي است كه گاه به نحوي شگفت...

منجيان هاليوودي (1)

به تصوير کشيدن مباني معنوي و مذهبي و شخصيت هاي قدسي هنر خاصي را مي طلبد که فقط هنرمندان...

سینما در گرداب (1)
رسانه يكي از ابزارهايي است كه دنياي غرب به وسيله آن در کشورهاي جهان سومي، به خصوص در كشورهاي...
منجيان هاليوودي (2)

 رسانه هاي غربي از جمله هاليوود که به تأثير سينما در فرهنگ سازي و تغيير مباني فکري...

نوستراداموس و پايان جهان

ادادشتي بر دو فيلم مبتني بر پيشگويي هاي نوسترا داموس
مردي که فردا را ديدThe Man Who Saw Tomorrow...

سينما در گرداب (2)
رسانه يكي از ابزارهايي است كه دنياي غرب به وسيله آن در کشورهاي جهان سومي، به خصوص در كشورهاي...
RSS