مرکز مجازی مهدویت
پنج شنبه 31 خرداد 1397
تعجیل در امر ظهور! باید ها و نبایدها

يكي از آسيب­ها، عجله داشتن در تحقق امر ظهور است. شتاب­زدگي در اين امر، در روايات ما بسيار نكوهش شده...

RSS