مرکز مجازی مهدویت
رجعت در روايات

 مراد از خبر متواتر روايتي است که در اثر کثرت نقل آن يقيني شده و جاي هيچ گونه ابهامي در...

ظهور، ظرف زماني رجعت

قیامت از وقایعی است که از زمان وقوع آن فقط خداوند خبر دارد و از علومی است که اختصاص به...

RSS