مرکز مجازی مهدویت
از شناخت خداوند تا شناخت امام زمان(علیه السلام)

هدف از آفرینش، بندگی خداوند متعال است و اساس و پایه بندگی، شناخت او است....

RSS