مرکز مجازی مهدویت
شنبه 28 مهر 1397
شهید عباس بابایی

در طول سال هاي پر پيچ و خم زندگي اش هيچ چيز او را از هدفش باز نداشت، حتي ...

شهید حقانی

ديدم ايشان روي زمين خوابيده. متكا گذاشته بود. گفتم آقا چرا روي زمين مي‌خوابي؟ پاشو يه پتو بنداز! گفت:...

RSS