مرکز مجازی مهدویت
سه شنبه 1 آبان 1397

عرفات تجلي گاه شناخت امام عصر عجل الله فرجه

عرفات نام محلي است در نزديکي مکه که يکي از اعمال حج در آن جا انجام مي شود. واژه شناسان درباره معناي آن گفته اند:ادراک چيزي با تفکر در آثار آن را عرفات مي گويند، از اين رو سرزمين عرفات را عرفات مي گويند.
در مورد علت نام گذاري آن چند مطلب نقل شده است:
1. از امام صادق عليه السلام سؤال شد: چرا عرفات را عرفات ناميدند؟ فرمودند: به خاطر اين که هنگام ظهر، حضرت جبرئيل عليه السلام به حضرت ابراهيم عليه السلام گفت: اعترف بذنبک و اعرف مناسکک؛[1] به پيامد (کارهاي) خود اعتراف کن و اعمال (حج) خويش را بشناس .
2. عرفت بموقفک بعرفة معرفة الله سبحانه امر المعارف و العلوم و عرفت قبض الله علي صحيفتک و اطلاعه علي سريرتک و قلبک؛[2] آيا در وقوف به عرفه، خدا را شناختي، معارف و علوم ديني را شناختي، آيا شناختي که خدا بر اعمال پنهان و آشکار تو آگاه است؟
3. برخي گفتند که آدم و حوا در سرزمين عرفات، همد