مرکز مجازی مهدویت

منجيان هاليوودي (1)

مقدمه:

به تصوير کشيدن مباني معنوي و مذهبي و شخصيت هاي قدسي هنر خاصي را مي طلبد که فقط هنرمندان سليم النفس و متعهد مي توانند از عهده آن برآيند. هنر سينما که اصالت و اساس آن بر تصوير است ، به عکس ديگر هنرها، مشکل تر مي تواند چنين مفاهيمي را به زبان خود ترجمه کند، به گونه اي که به اين مفاهيم لطمه نخورد. در عين حال بايد گفت: مؤثرترين روش براي ماندگار ساختن مفاهيم مذهبي و ديني به تصوير کشيدن آن ها است.

امريکا
جنگ خليج فارس را به مدد رسانه هاي تصويري و سينما به راه انداخت. جنگ عراق را نيز همين طور با ساختن يک دروغ ساده که صدام سلاحهاي هسته اي يا کشتار جمعي دارد و به شدت براي امنيت ما خطرناک است.تمام اين بدبختي ها، لشکر کشي و قتل وتجاوز براي يک دروغ بود؛ دروغي که از فرط تکرار به وسيله رسانه هاي گوناگون و به ويژه سينما حقيقي جلوه داده مي شودتا جنگ عراق را توجيه کند يا براي مثال مي خواهد با دروغي بزرگتر که کاملا تخيلي و غير واقعي است مثل حمله فضايي ها به زمين وايجاد نگراني در مردم در اين مورد به واسطه فيلم هاي سينمايي مثل جنگ ستارگان و از اين قبيل، توجيه کند که بايد تسليحات خود را افزايش دهيم تا خطر حمله فضايي ها کاهش يابد! يا با اين توجيه که ما از شر سارقان، تبهکاران و قاتلان در امان نيستيم، بايد مثل آب خوردن مجوز حمل يا خريد اسلحه به مردم بدهيم، حتي به کودکان ! مثل فيلم بولينگ براي کلمباين مايکل مور که چندي پيش از طريق شبکه اول سيما به نمايش در آمد.

درانتظار منجي
تمام اديان الاهي و غير الاهي به آخرالزمان و اين که روزي همه شر درمقابل همه خوبي مي ايستد، معتقدند و انتظار ظهور منجي را مي شکند.
بودايي ها و هندوها منتظر آمدن(گوتمه) يا بوداي پنجم هستند. زرتشتي ها در انتظار سوشيانت (يا سوشيانس) و مسيحيان هم معتقدند که حضرت عيسي دوباره از اورشليم و بيت المقدس ظهور مي کند. يهودي ها هم مي گويند عيساي واقعي هنوز نيامده است؛ اما مسلمانان شيعه و سني در انتظار ظهور مهدي صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) هستند ؛البته با يک تفاوت با اديان ديگر. آنها منجي شان از آسمان ظهور مي کند و فقط در همان ظهور به ميان مردم مي آيد؛ اما منجي ما مسلمانان هم اکنون ميان مردم زندگي و در مشکلات وسختي ها همراهيشان مي کند. منجي ما عمر هزارساله دارد و پنهان از ديد مردم است؛ اما زنده است. و همه اکنون هم از او مدد مي گيرند. و زمينه را براي ظهور حضرتش فراهم مي سازد؛ در حاليکه انتظار اديان ديگر در زندگي معمولشان جلوه اي ندارد.
جالب است بدانيد که تاثير فرهنگ انتظار زماني براي غرب مشخص شده و او را به وحشت از منجي ما انداخت که انقلاب اسلامي پيروز شد و جلوه هاي حضور وياري حضرت در پيروزي انقلاب و زمان جنگ تحميلي بيش تر نمود يافت. غرب دانست که چيزي غير از امکانات و تجهيزات نظامي و تکنولوژي هم وجوددارد که ضمن بسيج مردم اين نيرو را به آن ها مي بخشد که در جبهه هاي نبرد براي شهادت و کشته شدن در راه خدا از هم سبقت بگيرند. به واسطه همين حيرت بود که براي شناخت فرهنگ انتظار و عامل ايجاد اين ايمان قوي در سال م198 (عجل الله تعالي فرجه الشريف)  کنفرانس در فلسطين اشغالي و شهر تل آويو برگزار شد تا به تاثير اعتقاد به مهدويت ميان مسلمان به ويژه شيعيان بپردازد. در اين کنفرانس، به اين نتيجه رسيدند که هويت سياسي شيعه و عامل کاميابي آن اعتقاد به مهدي(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است و گفتند: اين ها به اسم امام حسين(علیه السلام) قيام مي کنند و به اسم امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) قيامشان را حفظ مي کنند .
از ان پس بود که هاليوود توجهش به اين منجي جلب شده و اهميت آن رادرک کرد. او تاثير مهدويت را در تعارض با خواسته هاي خود ديد و سعي کرد ضد آن فيلم بسازد و ماجرا را به گونه اي ديگر جلوه دهد.
غربي ها معتقدند: اگر بتوانيد آينده را پش بيني کنيد، خودتان هم مي توانيد آن را بسازيد .

نتیجه:

هاليوود که به تاثير تصوير در فرهنگ سازي و تغيير مباني فکري و اعتقادي جوامع ايمان آورده بود، به سرعت به ساخت و تهيه فيلم هايي دست زد که به نوعي به آخرالزمان و ظهور منجي مي پرداخت. موضوع مهمي که همواره دستمايه هاليوود بوده ، ايجاد جّو ناامني و اضطراب و وحشت(ترور) است که مقدمه اي براي پذيرش قدرت برتر و حاکميت خشن و بي رحمانه به شمار مي رود. اين اتفاق يکي از سرفصل هاي راهبرد فرهنگي است که در بعضي ازاين فيلم ها دنيا به پايان خود مي-رسد و چيزي جز انهدام گسترده و نابودي نسل بشر باقي نمي ماند.
فيلم نوستر آداموس مردي که مي آيد و روز بعد   نمونه از اين فيلم ها هستند، درحالي که در بعضي ديگر، افرادي باقي مي مانند که در زندگي دوباره به تجديد تلاش و ايجاد حکومت صيهونيست مي پردازند. مانندفيلم حکومت آتش ، نبرد آخر ، روز استقلال و آرماگدون . هاليوود با ساخت اين فيلم ها قصد دارد ترس ووحشت ناشناخته و هولناک و عظيمي را درديدگان مخاطب ساده و بي دفاع خود ماندگار سازد تا تعابير اصلي آخرالزمان ناشي از کتب غير آسماني مانند تلمود را به خورد مخاطب دهد.

پی نوشت :

1.برگرفته از كتاب پيشگويي و آخرالزمان ، جمعي از نويسندگان

پدید آورنده: محمد رضا عسگري