مرکز مجازی مهدویت

یك هفته بى‏قرارى

در پاى سرو قدت سر مى‏نهم به زارى 
باشد كه یك قدم هم بر چشم من گذارى
تو آسمانى و من افتاده چون زمینم
ره مى‏برم به سویت دستى اگر برآرى
جان شكسته‏ام را امید عافیت نیست
جز آنكه با نگاهى وى را علاج دارى
در سایه بلندت اقبال كوته من
آن بخت جاودان را دارد امیدوارى
اى تكیه‏گاه هستى از غربتم برون آر
از تنگناى ظلمت تا اوج رستگارى
اى آرزوى دلها در صبح دولت تو
خوش مى‏رسد به پایان، یك عمر انتظارى
چشمان بى‏فروغم در انتظار رویت
هر جمعه مى‏شمارد یك هفته بى‏ قرارى

شاعر: ابراهیم سیفى‏ نژاد

نظر شما :