مرکز مجازی مهدویت

کتاب «پایان آمریکا، نقش اسلام در آخرالزمان»

گره زدن تقابل آخرالزمانی اسلام و غرب -به ویژه کشور ایالات متحده- با هدف ایجاد هراس در شهروندان غربی در گونه های مختلف تولیدات رسانه ای غرب به وضوح قابل مشاهده و پیگیری است. در این نوشتار به معرفی کتابی پرداخته می شود که در پی اثبات نابودی آمریکا به دست اسلام در آخرالزمان است و بر آن است این دشمنی را با کتاب مقدس مسیحیان اثبات کند!

«پایان آمریکا، نقش اسلام در آخرالزمان و هشدارهای کتاب مقدس برای نجات آمریکا[1] نام کتابی است که جان پرایس (John Price) نویسنده و سخنران اوانجلیست در 2009 نگاشته و ویرایش چهارم این کتاب در 2013 در آمریکا منتشر شده است. در بخشی از توصیف این کتاب –که در پشت جلد آن آمده- می خوانیم:

بیش از 220 عبارت کتاب مقدس در مورد ظهور ملتی غنی و قدرتمند در آخرالزمان سخن گفته و آنرا «دختر بابل» نام نهاده است. کتاب «پایان آمریکا» در پی پاسخ به سوالات زیر است:

 1. چه ملتی منطبق بر «دختر بابل» است؟
 2. چطور، چگونه و توسط چه کسی این ملت قوی و ثروتمند سقوط می کند؟
 3. چه قدرتی در جهان کنونی می تواند این ملت بزرگ را در یک روز، یک ساعت و یک دقیقهساقط کند؟
 4. چگونه و چه کسانی می توانند از این واقعه به سلامت بگریزند؟

هر فرد آمریکایی باید پاسخ این سوالات را بداند...

همانگونه که از توصیف کتاب برمی آید، نویسنده در پی اثبات تطبیق آمریکا بر عبارت مبهم «دختر بابل» است که در چند جای کتاب مقدس از جمله کتاب ارمیا 50:43 بدان اشاره شده است.[2] البته روند اصلی کتاب این نیست و با فرض صحت چنین تطبیقی، بر آن است که با تفسیر کتاب مقدس به شیوه خاص خود، دشمن اصلی آمریکا در حال حاضر را با صفات ادعایی دشمنان دختر بابل منطبق ساخته و نتیجه بگیرد که طبق آمریکا در شرف نابودی به دست این دشمن اصلی است. شاید برای شما این سوال پیش بیاید که چه فرد یا گروهی نابودی آمریکا در آخرالزمان را برعهده دارد؟ پاسخ این سوال را در عنوان برخی فصول این کتاب می توان دریافت:

 1. [اتفاقاتی] در پیش چشم همه ما
 2. دین و مکتب صلح و آرامش [منظور تخطئه دین اسلام و معنی لغوی آن است]
 3. پیشگوییهای آخرالزمانی مسلمانان
 4. آرزو و هدف نهایی جهادگران [مسلمان] برای نابودی آمریکا
 5. «حمله بزرگ به آمریکا» در راه است، جهادگرایان بمبهای چمدانی و هسته ای خود را آماده می کنند.
 6. هشدار خدا برای رهایی «دختر بابل» از نابودی چیست؟[3]

اگرچه ایجاد احساس ترس از اسلام و مسلمانان به عنوان دشمن اصلی در میان آمریکاییان به ویژه پس از حملات 11 سپتامبر 2001 امری مسبوق به سابقه است، ولی تلاش برای اثبات این مطلب از عبارات کتاب مقدس و ادعای اشاره به آمریکا و دشمنان آن در کتاب مقدس و انطباق آن به شرایط کنونی، امری نو و بدیع به شمار می رود. البته این تنها موردی نیست که جان پرایس به سراغ این مطلب می رود و او در کتب دیگر خود نیز سعی در پیگیری همین موضوع داشته است. به عنوان مثال وی رمان سه گانه ای با همین رویکرد منتشر کرده تا بتواند مخاطبان عمومی را نیز در این زمینه هشدار دهد:

 1. «دوره دوم: رمانی در مورد سرنوشت آمریکا در آخرالزمان»[4]در سال 2012
 2. «هشدار»[5]در سال 2013
 3. «آن روز»[6]در سال 2014

نکته قابل تامل در مورد این کتاب و کتب مشابه، تلاش شدید مبلغان و نویسندگان اوانجلیستی در امور زیر است:

 1. تفسیر خاص از عبارات مبهم و کنایه آمیز کتاب مقدس در راستای آموزه های خود
 2. موجه جلوه دادن و حمایت خداوند از آمریکا
 3. اثبات انطباق شرایط آخرالزمانی مذکور در کتاب مقدس با شرایط جاری
 4. نمایش اسلام و مسلمانان به عنوان دشمن شماره یک مسیحیان در آخرالزمان
 5. ...

با توجه به سیل کتب، سایتها، فیلمها و دیگر محصولات رسانه ای منتشر شده توسط دستگاه تبلیغاتی غرب در این موارد، آیا ما مسلمانان تلاشی در جهت پاسخگویی و آگاه سازی افکار جهانیان در این موضوعات داشته ایم؟

پی‌نوشت:

[1] - The End of America - The Role of Islam in the End Times and Biblical Warnings to Flee America

[2] - البته پرایس تنها کسی نیست که در مورد این انطباق صحبت کرده و کتاب نگاشته است. به عنوان مثال ر ک:http://www.amazon.com/America-Daughter-Babylon-Allen-Bonck/dp/1475906269

[3] - لازم به ذکر است جان پرایس در ویدیوی زیر هم به توصیف کتاب خود پرداخته است:www.youtube.com/watch?v=jrP_2qUckzs

[4] - http://www.amazon.com/SECOND-TERM-Novel-America-Last/dp/0984077138/  

[5] - http://www.amazon.com/The-Warning-John-Price/dp/0984077154/

[6] - http://www.amazon.com/THE-DAY-John-Price/dp/0984077170/

تهیه گزارش: زهیر دهقانی آرانی