مرکز مجازی مهدویت

ای کاش ...


ای کاش ...

     یک سه شنبه شبی ؛

                        قسمتم شود

در راه جمکران ...

            سر راهی ببینمتـ