مرکز مجازی مهدویت

روش نمایشی

یکی دیگر از روشهای تدریسی که شما مربیان می توانید درکلاس از آن استفاده کنید روش نمایشی است .

منظور از این روش یعنی : عینیت بخشیدن به پیام ها و آموزه های دینی است. در واقع می توان آموزه های مهدوی را در قالب های قابل مشاهده و به گونه ای آسان و قابل درک به مخاطب آموزش داد .

در این روش مربی سعی می کند که ؛ مفاعیم عقلی و انتزاعی را برای مخاطب به گونه ای ارائه دهد که تا مطلب برای او قابل درک گردد.

بنابراین در این روش، چون شنیدن با دیدن همراه می گردد، اثر بیشتری در انتقال مفاهیم خواهد دادشت.

  معصومین (علیهم السلام) نیز برای انتقال مفاهیم دینی، آن ها را عینی می کردند. مربیان مهدویت می توانند با کمک این روش، مفاهیم مهدوی را به مخاطبان خود منتقل کنند؛ چون این روش مبتنی بر دیدارها و شنیدارها است.

  روش نمایشی مزایایی دارد از جمله : 

حسی و تجربی است و مطالب از حالت انتزاعی بودن خارج می گردد .

 دراین روش ارائه تجربیات غیر قابل دسترس امکان پذیر خواهد بود.

 این روش انگیزه های مخاطبان را برای فهم مطالب، بالا خواهد برد.

  روش نمایشی در تداعی معانی و مفاهیم بسیار تأثیر گذارتر است.