مرکز مجازی مهدویت
سه شنبه 1 آبان 1397

پایان نامه«الگوی مطلوب جامعه منتظر و زمینه ساز، با تاكید بر دیدگاه مقام معظم رهبری»، امتیاز "عالی" را كسب كرد

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا ثقفی در تدوین پایان نامه با موضوع «الگوی مطلوب جامعه منتظر و زمینه ساز، با تاكید بر دیدگاه مقام معظم رهبری»، امتیاز "عالی" را كسب كرد.
به گزارش روابط عمومی مركز تخصصی مهدویت، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا ثقفی در تدوین پایان نامه تخصصی سطح سه مهدویت با موضوع « الگوی مطلوب جامعه منتظر و زمینه ساز، با تاكید بر دیدگاه مقام معظم رهبری»، امتیاز "عالی" را در جلسه دفاعیه كسب كرد.
مركز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، این موفقیت را تبریك گفته و توفیق روزافزون برای ایشان را از خداوند منان خواستار است.

کلمات کلیدی :