مرکز مجازی مهدویت

اعیاد شعبانیه

صد باغ گل و گلاب دارد شعبان
صد شعبه عشق ناب دارد شعبان
از مهدی و سجاد و ابوالفضل و حسین
یک ماه و سه آفتاب دارد شعبان
"السلام علیک یا بقیه الله"

نظر شما :