مرکز مجازی مهدویت
سه شنبه 1 آبان 1397

روزی هزار بار ...

روزي هزار بار دلت را شكسته ام
بيخود به انتظار وصالت نشسته ام
هر بار اين تويي كه رسيدي و در زدي
هر بار اين منم كه در خانه بسته ام

نظر شما :