مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 2 بهمن 1396

روزی هزار بار ...

روزي هزار بار دلت را شكسته ام
بيخود به انتظار وصالت نشسته ام
هر بار اين تويي كه رسيدي و در زدي
هر بار اين منم كه در خانه بسته ام

نظر شما :