مرکز مجازی مهدویت
سه شنبه 1 آبان 1397

احکام شرعی

برای یاری احیا گر دین باید ابتدا به احکام شرعی مسلط بود
چقدر آماده یاری او هستیم

نظر شما :