مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 2 بهمن 1396

سربازان امام زمان

سربازان امام زمان(عج) از هیچ چیز جز گناهانِ خویش نمی هراسند.
شهید آوینی

نظر شما :