مرکز مجازی مهدویت
چهارشنبه 27 تیر 1397

سربازان امام زمان

سربازان امام زمان(عج) از هیچ چیز جز گناهانِ خویش نمی هراسند.
شهید آوینی

نظر شما :