مرکز مجازی مهدویت
چهارشنبه 27 تیر 1397

یوسف پیامبر

قصه عجیبی است!
70میلیون نفر شامگاه هر جمعه در انتظار سریال یوسف پیامبرند،غافل از اینکه 1174سال است که یوسف زهرا(س)فقط منتظر 313 نفر است.

نظر شما :