مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 28 آبان 1397

روز امید بشر

ای دل شیدای ما گرم تمنای تو
ای شود آخر عیان طلعت زیبای تو
نیمه شعبان بود روز امید بشر
شادی امروز ماست نهضت فردای تو

نظر شما :