مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 1 مرداد 1397

حرم بقیع

سپری می شوداین ظلم، عدو می بازد.
میرسد آنکه خداوند بر او می نازد.
باشد آنروز ببینند همه عالمیان،
در بقیع حضرت مهدی(عج) حرمی می سازد

نظر شما :