مرکز مجازی مهدویت

مسجد سهله در عصر ظهور

1- امام صادق (عليه‏السّلام) مى‏فرمايد: ((هنگامى كه حضرت قائم (عليه‏السّلام) وارد كوفه شود، فرمان مى‏دهد كه چهار مسجد آن را خراب كنند تا به پايه‏هاى نخستين برسد.)).(1)
منظور از مساجد چهارگانه، مسجد كوفه، مسجد سهله، مسجد زيد و مسجد صعصعه است.(2)
2- امام صادق (عليه‏السّلام) در مورد پايه‏هاى اوّليّه‏ى مسجد سهله مى‏فرمايد: حدّ مسجدالسّهلة الرّوحا(3)؛ حدّ مسجد سهله، ((روحا)) است.
مرحوم كلينى، اين حديث را به اين تعبير نقل كرده: ((روي أنَّ مسجدالسهلة حدّه إلى الروحا؛(4) روايت شده كه حدّ مسجد سهله تا روحا است.)).
علاّمه‏ى مجلسى فرموده: ((اكنون ((رَوْحا)) جاى شناخته شده‏اى نيست، ولى مفهوم حديث آن است كه حدود مسجد سهله بيش از محدوده‏ى فعلى است.)).(5)
ياقوت مى‏نويسد: ((رَوْحا، يكى از روستاهاى رحبه است.)).(6)
و در جاى ديگر مى‏نويسد: ((رَحْبَه، يكى از محلاّت كوفه است.)).(7)
روى اين بيان، مسجد سهله، در عصر ظهور، بسيار وسيع‏تر از وضع فعلى آن خواهد بود.
3- اعمال مسجد سهله، بسيار فراوان است. مقدارى از آن‏ها از امام صادق (عليه‏السّلام) و مقدارى ديگر از حضرت خضر (عليه‏السّلام) روايت شده است.(8)
4- مهم‏ترين عمل مسجد سهله، دو ركعت نماز تحيّت مسجد است كه امر شده ميان نماز مغرب و عشاء خوانده شود.(9) شيخ طوسى، به استحباب آن فتوا داده است.(10)
5- در مورد شب چهارشنبه، سندى از معصوم (عليه‏السّلام) به دست ما نرسيده است(11)، جز اين كه سيّد ابن طاووس فرموده:
اگر خواستى به مسجد سهله بروى، آن را در ميان مغرب و عشاء قرار بده، در شب چهارشنبه، و آن، افضل از ديگر وقت‏ها است.(12)
سيّد ابن طاووس، براى فرمايش خود، سندى نقل نكرده، ولى هرگز احتمال اين معنا نمى‏رود كه بدون سند آن را گفته باشد. لذا احتمال اين معنا هست كه سندى در دست او بوده كه به دست ما نرسيده است.(13)
6- محدّث نورى فرموده: ((امّا مستند چهل شب، همان عمومات است.)).(14)
منظور از عمومات، رواياتى هستند كه حكايت از قداست عدد چهل مى‏كنند.(15)

______________________________

1) غيبت شيخ طوسى، ص 475؛ بحارالأنوار، ج 52، ص 333.
2) روزگار رهايى، ج 2، ص 656.
3) كامل الزيارات، ص 25؛ بحارالأنوار، ج 100، ص 440؛ مستدرك‏الوسائل، ج 3، ص 416.
4) كافى، ج 3، ص 495؛ وسائل‏الشّيعة، ج 5، ص 267.
5) مرآت العقول، ج 15، ص 491.
6) معجم البلدان، ج 3، ص 76.
7) همان، ص 33.
8) المزار الكبير، ص 138-140.
9) روايت دوازدهم.
10) مصباح المتهجد، ص 747.
11) بحارالأنوار، ج 53، ص 325.
12) مصباح الزّائر، ص 105؛ بحارالأنوار، ج 100،ص 445.
13) در اين جا مى‏توانيم از روايت مسجد مقدّس جمكران بهره بجوييم، طالبين به فصلنامه‏ى انتظار، ش 5، ص 353 مراجعه فرمايند.
14) نجم ثاقب، ص 845.
15) چهل نمونه از اين احاديث را در مقدّمه‏ى كتاب ((چهل حديث پيرامون يوسف زهرا)) آورديم و چهل منبع براى حديث ((مَنْ حَفِظَ على أُمّتى أربعين حديثاً...)) ذكر كرديم. [ص 5 - 16].

پدید آورنده: على اكبر مهدى‏ پور