مرکز مجازی مهدویت

50 ویژگی خاص مسجد سهله

از بررسى مجموع رواياتى كه درباره مسجد سهله رسيده، به اين نتيجه مى رسيم كه براى مسجد سهله ويژگى هاى فراوان و امتيازات بى شمار است كه به گوشه اى از آن ها در اين جا اشاره مى كنيم. براى رعايت اختصار، فقط به شماره ى حديث و يا احاديثى كه به آن ويژگى دلالت مى كند، در داخل كروشه اشاره مى كنيم. (متن کامل احادیث را می توانید در اینجا مطالعه بفرمایید)
1- آن جا، از سرزمين كوفه است. [ح 16].
2- آن جا، اقامت گاه پيامبران و صالحان است. [ح 5]
3- آن جا، اقامت گاه جانشينان حضرت مهدى (عليه السّلام) است. [ح 5]
4- آن جا، اقامت گاه حضرت ابراهيم (عليه السّلام) بود. [ح 3 و 16]
5- آن جا، اقامت گاه حضرت ادريس (عليه السّلام) بود. [ح 3، 14، 15، 16 و 17]
6- آن جا، اقامت گاه حضرت بقيةاللّه، أرواحنا فداه، است. [ح 1، 3، 5، 6 و 7]
7- آن جا، اقامت گاه دائمى آن حضرت است. [ح 3]
8- آن جا، پايگاه حضرت خضر (عليه السّلام) است. [ح 3، 15، 16، 17 و 18]
9- آن جا، تربتى هست كه همه ى پيامبران از آن آفريده شده اند. [16 و 17]
10- آن جا، رهگذر راهيان بهشت است. [ح 16]
11- آن جا، عبادت گاه حضرت ادريس بود. [ح 14]
12- آن جا، كارگاه خياطى حضرت ادريس بود. [ح 14 و 17]
13- آن جا، مبارك است. [ح 8 و 9]
14- آن جا، محلّ تقسيم غنايم در عصر ظهور است. [ح 4]
15- آن جا، محلِّ عروج است. [ح 16]
16- آن جا، محلّ نزول فرشته ها است. [ح 3]
17- آن جا، محلّ نيايش حضرت صاحب (عليه السّلام) است. [ح 19]
18- آن جا، مركز بيت المال حضرت است. [ح 4]
19- آن جا، مقام صالحان و پيامبران است. [ح 19]
20- امام صادق (عليه السّلام) براى حوائج مهم به آن جا تشريف مى برد. [ح 20]
21- تمثال همه ى پيامبران در سنگ سبز رنگى در آن جا است. [ح 8، 10، 16 و 17]
22- تمثال همه ى پيامبران و اوصياى آنان نيز در آن سنگ است. [ح 10]
23- حشر و نشر همگان، به سوى مسجد سهله است. [ح 16]
24- حضرت ابراهيم (عليه السّلام) از آن جا به سوى عمالقه رفت. [ح 16 و 17]
25- خانواده ى حضرت مهدى (عليه السّلام) در هنگام ظهور، در آن جا فرود مى آيند. [ح 1 و 3]
26- خدا، دوست دارد كه در آن جا نيايش شود. [ح 3]
27- داوود، از آن جا به جنگ جالوت رفت. [ح 17]
28- دل هر زن و مرد مؤمن به آن جا پر مى كشد. [ح 3]
29- دو ركعت نماز در آن جا، انسان را در پناه خدا قرار مى دهد. [ح 16]
30- دو ركعت نماز ميان مغرب و عشا، در آن جا، موجب افزايش عمر است. [ح 13]
31- دو ركعت نماز ميان مغرب و عشا، در آن جا، موجب رفع غم مى شود. [ح 12]
32- صُور، در آن جا دميده مى شود. [ح 16]
33- عبادت در آن جا، همانند عبادت در خيمه ى رسول اكرم (صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم) است. [ح 3]
34- عدالت الهى، در آن جا ظاهر مى شود. [ح 5]
35- فاروق اعظم، آن جا است. [ح 16]
36- فرشتگان، هر شب و روز، در آن جا فرود مى آيند. [ح 3]
37- فضايل ناگفته ى آن جا، بيش تر از آن چه بيان شد، است. [ح 3]
38- گِل همه ى پيامبران، از آن جا برداشته شده است. [ح 17]
39- مسجد بنى ظفر، همان مسجد سهله است .[ح 9]
40- مسجد سهيل، همان مسجد سهله است. [ح 5 و 16]
41- مسجد شرى، ثرى، برى نيز همان مسجد سهله است. [ح 10]
42- نيايش در مسجد سهله، موجب قضاى حوائج و تقرّب به خدا است. [ح 14]
43- نيايش در آن جا، موجب مصونيّت از ناملايمات است. [ح 14]
44- نيايش در آن جا، موجب مصونيّت از نيرنگ دشمنان است. [ح 14]
45- هفتاد هزار نفر از آن جا، بدون حساب، وارد بهشت مى شوند. [ح 16]
46- هيچ اندوهگينى وارد آن مسجد نشود، جز اين كه غم و اندوه اش زدوده شود. [ح 10 و 11]
47- هيچ پيامبر مبعوث نشد، جز اين كه در آن جا نماز گزارد. [ح 3 و 5]
48- هيچ كس در آن جا به خدا پناهنده نشود، جز اين كه خدا او را پناه دهد. [ح 3، 15 و 17]
49- هيچ كس در آن جا نماز نگزارد، جز اين كه حاجت روا بر مى گردد. [ح 3 و 12]
50- هيچ كس در آن جا وارد نشود، جز اين كه حاجت اش برآورده شود. [ح 10 و 11]

پدید آورنده: على اكبر مهدى‏ پور