مرکز مجازی مهدویت
آهن
آهنی که براي پل هوایی استفاده می شود، با آهنی که در یک ساختمان معمولی به کار می رود،...
نخ اسکناس
در متون دینی صاحب الزمان(عج) را حجّت عالمیان خوانده اند؛ آن چنان که اگر او نبود، دنیا اعتباري نداشت و...
تمثیلات و مثال‌های مهدوی (7): مثلِ الماس
...
تمثیلات و مثال‌های مهدوی (6): مثلِ دانه‌های تسبیح
...
تمثیلات و مثال‌های مهدوی (2): شکستن شیشه - شکستن سُفال
...
تمثیلات و مثال‌های مهدوی (1): نیروگاه
بیُمنِهٕ رُزِقَ الوَریٰ... از برکت او، بندگان روزی یافته اند...  ...
RSS