مرکز مجازی مهدویت

طلا


آدمی که می تواند طلا بخرد، چرا پلاستیک می خرد؟ طلا تا ابد طلاست و همیشه قیمتی خواهد بود. برخی پلاستیک می خرند که پس از ده روز از بین می رود. اگر بناست دنبال کسی برویم باید دنبال شخصی برویم که تمام کمالات را درحدّ
اعلی دارد. و او فقط امام مهدي (عج) است.

کلمات کلیدی :

نظر شما :