مرکز مجازی مهدویت

زعفران


ملاقات یا معرفت، کدامیک لازم است؟ دیدن امام زمان(عج) توفیق است؛ ولی مرحله اول معرفت، سپس مودت و در پایان
اطاعت است. دیدن مثل زعفران روي برنج است. زغفران جزئی از غذا نیست ولی اگر باشد، خوب است.

کلمات کلیدی :

نظر شما :