مرکز مجازی مهدویت

آهن

آهنی که براي پل هوایی استفاده می شود، با آهنی که در یک ساختمان معمولی به کار می رود، تفاوت دارد بنابراین بارها آن را آزمایش می کنند و یا وقتی می خواهند آن را در هواپیما به کارببرند، باید نقطه ذوب بالایی داشته باشد و به زودي از
بین نرود و مانند فولاد محکم باشد.
یاران امام زمان(عج) در هنگام ظهور، قلب هایشان مانند فولاد، محکم است چرا که می خواهند در یک هواپیماي خیلی بزرگ استفاده شوند. اگر این هواپیما که همه عالَم در آن وجود دارد، سقوط کند، همه چیز سقوط خواهد کرد؛ بنابراین باید
طوري باشند که آسیب نبینند و استحکام خیلی زیادي داشته باشند.

امام صادق علیه السلام در وصف یاران امام زمان(عج) می فرمایند:
آنان مردانی هستند که گویا دل هایشان پاره هاي آهن است و از سنگ سخت ترند و هیچ تردیدي در ذات خداوند ندارند.
این یاوران آن قدر با صلابت و استوارند که سختی ها و مصیبت ها، در آن خللی ایجاد نمی کند، بلاها و امتحانات، آرامش آن ها را به تلاطم نمی افکند و شبهات و سؤالات در آن ها هیچ رخنه اي ایجاد نمی کند؛ چراکه آنان از سرچشمه توحید ناب
سیرابند و به حضرت حق اعتقاد محکمی دارند.

 

کلمات کلیدی :

نظر شما :