مرکز مجازی مهدویت

نخ اسکناس


در متون دینی صاحب الزمان(عج) را حجّت عالمیان خوانده اند؛ آن چنان که اگر او نبود، دنیا اعتباري نداشت و هرگز به وجود نمی آمد؛ مانند اسکناسی که بدون نخ بی ارزش و بی اعتبار است، امام زمان(عج) نخ هستی است، همانطورکه ارزش اسکناس به نخ آن است، ارزش هستی نیز در گرو وجود امام عصر(عج) است؛ چنانچه حجت نباشد، نظام هستی فرو می پاشد.

کلمات کلیدی :

نظر شما :