مرکز مجازی مهدویت
پنج شنبه 25 مرداد 1397
مفهوم آخر الزمان

«آخرالزمان» تركيبي اضافي و به معناي بخش پاياني زندگي دنيا است. توجه به «آخِرالزمان» در فرهنگ بيشتر دين‌ها و...

مفهوم آخر الزمان در دين اسلام

در قرآن مجيد، گفتار صريحي درباره آخرالزمان نيست و اين، اصطلاحي است كه در احاديث و مؤلفات مسلمانان به...

وضعيت جهان در عصر ظهور موعود یهود

جهان در عصر ظهور ماشيح، به بهترين وجه توصيف شده است. نيروي باروري طبيعت به ميزان شگفت انگيز و...

آخر الزمان در دين يهود

پيروزي قوم برگزيده خداوند، حكومت آنان بر سرتاسر عالم، اجراي عدل و داد و شكست اهريمن و ظالمان توسط قوم...

آخر الزمان در دین زرتشت

جهان در پيش از ظهور منجيان جهاني، انباشته از ظلم و ستم، سياهي و تباهي است كه در آن...

فتورسیم

فتورسیم (futurism ) يعني اعتقاد به آخرالزمان و انتظار ظهور منجي و مصلح جهاني، عقيده‌اي است كه در كيش‌هاي...

در آرماگدون چه اتفاقي مي افتد ؟

آرماگدون واژه اي عبري است به معناي تپه شريفان يا کوه. تپه اي که در جنوب شرقي هيفا در...

فتنه هاي آخر الزمان برای شیعیان

پرسش: فتنه هايي که در آخر الزمان شيعيان را تهديد مي کند نام برده و راه مقابله با آنها چيست...

آخرالزمان و حکومت جهانی صاحب الزمان

چگونه خواهید بود، زمانی كه فتنه ه‏ای شما را در برگیرد كه در آن كودكان بیش از آن به...

RSS