مرکز مجازی مهدویت
جلسه مشترک گروه سیاسی با معاونت فضای مجازی
گروه سیاسی- اجتماعی مرکزتخصصی مهدویت در راستای سلسله جلسات هم اندیشی معاونت فضای مجازی جلسه مشترکی را با این معاونت...
تدوین طرح جامع آموزش عمومی معارف مهدوی
معاونت فضای مجازی مرکز تخصصی مهدویت از چگونگی طرح جامع آموزش عمومی مهدویت خبر داد....
گزارش عملکرد برخی واحد های معاونت فضای مجازی
 معاونت فضای مجازی گزارش عملکرد برخی واحد های خویش را در جلسه شورای معاونین مرکز تخصصی مهدویت ارائه داد....
جلسه مشترک گروه اخلاق با معاونت فضای مجازی
گروه پژوهشی اخلاق مرکز تخصصی مهدویت در راستای برگزاری سلسه جلسات هم اندیشی معاونت فضای مجازی میزبان این معاونت بود....
نور علی نور
کتاب نور علی نور بیانگر مستندات قرآنی زیارت آل یاسین است. این کتاب در سه فصل شامل: کلیات مفاهیم، مستندات...
جلسه مشترک گروه ادیان با معاونت فضای مجازی
گروه پژوهشی ادیان مرکز تخصصی مهدویت در دومین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی معاونت فضای مجازی شرکت کرد....
کتابخانه تخصصی مهدویت در خانه شما
کتابخانه دیجیتال مهدویت به نشانی www.mahdilib.ir به طور آزمایشی در اختیار کاربران اینترنتی قرار گرفت....
جلسه هم اندیشی معاونت فضای مجازی با گروه تاریخ
معاونت فضای مجازی از برگزاری سلسله جلسات هم اندیشی با گروه های پژوهشی مرکز تخصصی مهدویت خبر داد....
سلمان فارسی، الگوی زندگی مهدوی
  کتاب "سلمان فارسی، الگوی زندگی شیعی، مهدوی" به قلم استاد محمد رضایی منتشر شد....
RSS