مرکز مجازی مهدویت
آينه‌دار بهار
خواهد آمد و آهوان رميده را ضمانت خواهد کرد و گرگ‌هاي دريده را خجل خواهد ساخت.خواهد آمد و واژه ظلم...
خير سرمان، منتظر آقاييم
در احوال يكي از مشتاقان دل‌سوخته و شيفتگان چشم‌به‌در دوخته گفته‌اند كه چهل‌شب، چهارشنبه در مسجد سهله، ملازم آستان اميد...
السَّلَامُ عَلَى رَبِيعِ الْأَنَامِ
بهار پيوندي است دوباره با سرآغاز حيات و جوشش. بار ديگر زندگي و بالندگي. و اين خود تلنگري است...
مهمان عصمت
بی بی! ... سلام! باز هم آمده ام، با دلی لبریز از شوق، با چشمانی در انتظار، آمده ام...
میثاقی دوباره
اطمينان ما را به او و يقينمان را به وثوقش بيافزاي. از ما شمشير زناني ساز كه نه در...
نوروزي ديگر، بدون تو...
يک سال ديگر هم رفت، يک بهار ديگر هم به عمرمان اضافه شد و ... تو را نديديم. همه دارند...
ای فرشته امید!
ای فرشته امید! مادر! رایحه دل انگیز وجودت، مرا تا عمق حیات به سرزمین نور، به وادی سحر، به...
سلام گل نرگس
سلام گل نرگسبه نام آن كه انسان را مسافر كاروان انتظار گردانيد...
RSS