مرکز مجازی مهدویت
به گريه هاي بدون صدا دلم تنگ است
 به گريه هاي بدون صدا دلم تنگ است قسم به ندبه «آقا بيا» دلم تنگ است...
چه وقت ها كه برايت دعا نكرده دلم
چه وقت‌ها كه برايت دعا نكرده دلم چه نذرها كه براي شما نكرده دلم...
نقش نو، برصفحه هستي كشيد
نقش نو، برصفحه هستي كشيد امتي گيتي گشايي آفريد...
جام شکسته
  آيت الله محمدحسين بهجتي اردکاني رحمه الله (1314-1386ش) از عالمان و شاعران معاصر است که از آغاز جواني...
زرديم و زرد تا که بياري بهار را
زرديم و زرد تا که بياري بهار را خشکيم و خشک تا که بباري بهار را...
اين رمز عاشقي‌است که افشا نمي‌شود
هر دل سپرده‌اي که زليخا نمي‌شود هر جان دهنده‌اي که مسيحا نمي‌شود...
اي علت شکفتن گل در بهارها
 خون شد ز دوري تو، دل لاله‌زارها اي علت شکفتن گل در بهارها...
تا بکي در پرده ماني ماه من! روشنگري کن
  تا بکي در پرده ماني ماه من! روشنگري کن تا کني هر دلبري را عاشق خود، دلبري کن...
عطش جمکراني
با تو خوانديم روشني‌ها را فصل فصل کتاب دريا را...
RSS